מבצע מכבי

אודות המבצע

מבצע מכבי היה המשך למבצע נחשון ומבצע הראל במלחמה על הדרך לירושלים. הוא נקרא על שם מכבי מוצרי, מפקד בפלמ"ח שנפל בקרב שיירת הראל. 

מטרת המבצע הייתה לכבוש שני קטעים מהכביש לירושלים שנותרו עד אותה עת בשליטת הערבים: קטע הכביש בין לטרון לשער הגיא, עליו שלטו הערבים מהכפר דיר איוב (כיום בשטח פארק אילון), וקטע הכביש שבין שער הגיא לסאריס (כיום - שואבה), עליו שלטו הערבים מהכפר בית מחסיר (כיום - בית מאיר).

הכוח כלל את חטיבת הראל, גדוד 51 מחטיבת גבעתי ולוחמים מחטיבת עציוני.

בקטע המערבי (לטרון) פעל הגדוד מחטיבת גבעתי. הכוח כבש את הכפרים לטרון ודיר איוב.

בקטע המזרחי (שער הגיא) ניצלו הערבים את השבועיים שחלפו מאז מבצע הראל וחסמו את הכביש העולה במיצר ההררי באמצעות מחסומי אבנים ותעלות שנחפרו לרוחבו. כוחות של חטיבת הראל תקפו וכבשו את הכפר בית מחסיר, את פסגת ההר הסמוכה לכפר (שכונתה בשם "המסרק"), וכן את רכסי ההרים שמשני צידי הכביש. 

עם סיום מבצע מכבי, ב-16 במאי 1948, הייתה הדרך מרחובות ועד ירושלים כולה בשליטת ישראל. אולם גדוד גבעתי שכבש את לטרון עזב את המקום בסיום המבצע והועבר ללחימה בדרום הארץ, וב-18 במאי נתפסה לטרון בידי הלגיון הערבי (הצבא של ממלכת עבר ירדן) שפלש לארץ ישראל והדרך לירושלים נחסמה שוב. 

אשכול זה, בשלב נטילת היוזמה, כולל חמישה קרבות שנערכו בשלב הבא של מלחמת העצמאות, שלב בלימת הפלישה (לאחר הכרזת העצמאות ב-14 במאי 1948 וסיום המנדט הבריטי). הסיבה היא שבחזית המרכז הגיע הלגיון הערבי (צבא עבר הירדן) למגע עם כוחות צה"ל רק ב-18 במאי. 

בהמשך המלחמה, בשלב בלימת הפלישה, נערך בגזרת לטרון מבצע בן נון

מבצע מכבי
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: הרי יהודה
מתאריך: 8 במאי 1948
עד תאריך: 19 במאי 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת הראל, חטיבת גבעתי, חטיבת עציוני,

כוח צה"ל במבצע מכבי

חטיבת הראל

חטיבת הפלמ"ח הראל, חטיבה 10, הוקמה באפריל 1948, על בסיס גדודי הפלמ"ח שלחמו בדרך אל ירושלים. מפקדה הראשון היה יצחק רבין. החטיבה לחמה בדרך אל ירושלים, בירושלים ובנגב.

חטיבת גבעתי

חטיבת גבעתי, חטיבה 5, הוקמה בדצמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה באזור תל אביב. מפקדה הראשון היה שמעון אבידן. לחמה בחזיתות המרכז והדרום.

חטיבת עציוני

חטיבת עציוני, חטיבה 6, הוקמה בנובמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה בירושלים. מפקדה החל מינואר 1948 היה דוד שאלתיאל. לחמה בירושלים ובסביבתה.

אתרי הקרבות במבצע מכבי

משלטי באב אל ואד
דיר איוב
לטרון (הכפר)
משלט לטרון
משלטי לטרון
משלט 16
משלט 17
משלט 8
משלט 21
משלט 10
משלט 8
לטרון (גשר)
אלקובאב
אבו שושה
משלטי באב אל ואד
יאלו
בית מחסיר
אלקובאב (גשר)
בית מחסיר
שיירת דיר איוב
לטרון (מחנות המעצר)
לטרון (מחנות המעצר)
נווה אילן
הראדר
שיח' מוסה
נענע

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש