שלבים

שלבים

מלחמת העצמאות מחולקת לחמישה שלבים עיקריים

מלחמת העצמאות התנהלה במשך עשרים חודשים, במהלכם חלו שינויים משמעותיים במאפייני המלחמה: בצדדים הלוחמים, בסדר הכוחות הצבאיים ובמרחב שבו התנהלו הקרבות.
לפיכך נהוג לחלק את תקופת מלחמת העצמאות לחמישה שלבים נפרדים:

  • חודשי המלחמה הראשונים: 30 בנובמבר 1947 עד סוף מרס 1948.
  • נטילת היוזמה בידי ארגון ה"הגנה": אפריל 1948 עד הכרזת העצמאות ב-14 במאי 1948.
  • בלימת הפלישה לארץ של צבאות מדינות ערב השכנות: 15 במאי עד 10 ביוני 1948.
  • קרבות עשרת הימים: 9 עד 18 ביולי 1948.
  • המתקפות הגדולות: אוקטובר 1948 עד מרס 1949.

רשמית המלחמה נמשכה עוד ארבעה חודשים, עד הסכם שביתת הנשק האחרון שנחתם ביולי 1949.

בנוסף ייחדנו שער כניסה נפרד למלחמה בירושלים ובדרך אל העיר, בשל מעמדה המיוחד של ירושלים במלחמת העצמאות. אל המידע אודות אתרי הקרבות בירושלים ניתן להגיע דרך שער זה וגם דרך המיון הכרונולוגי של שלבי המלחמה.

בפירוט כל אחד מהשלבים תוכלו לקרוא על מאפייני השלב, ומשם להגיע אל המבצעים הצבאיים ואל אתרי הקרבות הקשורים לאותו שלב.

Image 1

שלבים | 

Image 2

שלבים | 

חמשת השלבים המרכזיים

בעמוד השלב תוכלו לקרוא על מאפייני השלב, המבצעים הצבאיים ואתרי הקרבות הקשורים אליו

הקרב על ירושלים

בשל מעמדה המיוחד של ירושלים במלחמת העצמאות, ייחדנו שער כניסה נפרד למלחמה בירושלים ובדרך אל העיר. ניתן להגיע אל המידע אודות הקרבות בירושלים דרך שער זה וגם דרך המיון הכרונולוגי של שלבי המלחמה

ירושלים