ירושלים, מרכז העיר, בחודשים הראשונים

אודות המבצע

תקריות וקרבות בירושלים התנהלו בשלוש גזרות, המוצגות במאגר זה בנפרד. באשכול זה מכונסים הקרבות שהתחוללו במרכז העיר ירושלים בחודשי המלחמה הראשנים.

ירושלים של שנת 1948 מנתה כ-100,000 תושבים יהודים וכ-60,000 תושבים ערבים. בין השכונות היהודיות לא היה רצף טריטוריאלי, והיה הכרח לעבור בשכונות בשליטה ערבית. ירושלים העברית הייתה עיר מבודדת, שהייתה תלויה באספקה המגיעה אליה מתל אביב, בצינור המים (ממעיינות ראש העין) ובדרך היחידה לעיר, שעברה בשטחים בשליטה ערבית ונחסמה פעמים רבות. 

הכוח הצבאי היהודי כלל כ-1,300 לוחמי ההגנה, מחטיבת חיל השדה עציוני ולוחמי פלמ"ח שאורגנו מאוחר יותר במסגרת חטיבת הראל. בנוסף פעלו בעיר הארגונים הפורשים: כ-180 לוחמי אצ"ל וכ-50 לוחמי לח"י, שעל פי רוב פעלו במנותק מארגון ההגנה. 

הכוח הצבאי הערבי היה מורכב משני מקורות: כ-850 לוחמים מתושבי ירושלים, תחת הנהגת הוועד הערבי העליון, וכן כ-1,000 לוחמים מתנדבים מארצות ערב השונות, תחת הנהגת הוועדה הצבאית של הליגה הערבית. 

בחודשים הראשונים למלחמה הייתה הארץ תחת שלטון המנדט הבריטי, אשר פעל למנוע מהמקומיים - ערבים ויהודים כאחד - לפגוע במרותו. כאשר התלקחו קרבות באזורים השונים התערב הצבא הבריטי בניסיון להרגיע את הצדדים. 

מרכז העיר שימש כמוקד מסחר ושירותים עבור תושבי העיר, יהודים וערבים, ועל כן היה מוקד חיכוך בין האוכלוסיות. בעיר העתיקה שכן הרובע היהודי בצד הרבעים הערבים, ונקודות החיכוך היו באזורי המסחר (השוק) ובגישה למקומות הקדושים. 

 

הגזרות הנוספות של הקרבות בירושלים בחודשי המלחמה הראשונים: השכונות הצפוניותהשכונות הדרומיות.

בשלב הבא של המלחמה, שלב נטילת היוזמה, נערכו בירושלים מבצע יבוסי ומבצע קילשון.

ירושלים, מרכז העיר, בחודשים הראשונים
מבצע במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב: הרי יהודה
מתאריך: 11 בדצמבר 1947
עד תאריך: 28 במרץ 1948
חטיבות לוחמות: חטיבת עציוני, חטיבת הראל, ארגון צבאי לאומי, לוחמי חירות ישראל,

כוח צה"ל בירושלים, מרכז העיר, בחודשים הראשונים

חטיבת עציוני

חטיבת עציוני, חטיבה 6, הוקמה בנובמבר 1947 על בסיס כוחות ההגנה בירושלים. מפקדה החל מינואר 1948 היה דוד שאלתיאל. לחמה בירושלים ובסביבתה.

חטיבת הראל

חטיבת הפלמ"ח הראל, חטיבה 10, הוקמה באפריל 1948, על בסיס גדודי הפלמ"ח שלחמו בדרך אל ירושלים. מפקדה הראשון היה יצחק רבין. החטיבה לחמה בדרך אל ירושלים, בירושלים ובנגב.

ארגון צבאי לאומי

הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל) נוסד בשנת 1931. בארגון היו כאלף לוחמים ומפקדם היה מנחם בגין. הארגון ערך פעולות עצמאיות, חלקן בתיאום עם כוחות ההגנה וחלקן ללא תיאום. החל מה-1 ביוני 1948 הארגון פורק ולוחמיו השתלבו בחטיבות צה"ל.

לוחמי חירות ישראל

ארגון לוחמי חרות ישראל (לח"י) נוסד בשנת 1940. בארגון היו כשלוש מאות לוחמים. הארגון ערך פעולות עצמאיות, חלקן בתיאום עם האצ"ל. כשבוע לאחר הכרזת העצמאות (מאי 1948) פורק הארגון ולוחמיו הצטרפו לכוחות צה"ל.

אתרי הקרבות בירושלים, מרכז העיר, בחודשים הראשונים

ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, שער שכם
ירושלים, ימין משה
ירושלים, שער יפו
ירושלים, שכונת שמאע
ירושלים, ימין משה
ירושלים, המוסדות הלאומיים
ירושלים, שער שכם
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, ימין משה
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, כפר השילוח
ירושלים, ימין משה
ירושלים, הרובע היהודי
ירושלים, ימין משה
ירושלים, ימין משה
ירושלים, ימין משה
ירושלים, ימין משה
ירושלים, ימין משה
ירושלים, רחוב בן יהודה
ירושלים, רחוב הנסיכה מרי
ירושלים, שער יפו

תמונות מהמבצע

חיפוש חדש