משלטי טירה

אודות הקרב

טירה הוא כפר ערבי באזור השרון, הסמוך לקיבוץ רמת הכובש. בקרבת הכפר היו מספר משלטים בהם ישב חיל המשלוח העיראקי, ומהם נורתה אש באופן תדיר על קיבוץ רמת הכובש, משקיו ושדותיו.

בתחילת חודש ינואר 1949, גדוד 52, של חטיבת גבעתי, בפיקודו של יעקב פרולוב (פרי), יזם מספר פעולות באזור קיבוץ רמת הכובש, ליצירת הרתעה מפני גניבות, חדירה עוינת ופעילות איסוף מודיעין. אלו כללו פשיטה על הכפר טירה, ותפיסת המשלטים ממזרח לקיבוץ. עם בוקר השלישי בינואר, פתח חיל המשלוח העיראקי בהתקפת נגד על המשלטים, שכללה כוחות משוריינים וסיוע ארטילרי. ההתקפה נהדפה ע"י מגני המשלטים, ובשעה 15:30 נערך ניסיון התקפה נוסף, שגם הוא נהדף. בכיבוש המוצבים ובהתקפות הנגד נהרגו שישה לוחמים ונפצעו עשרים ושלושה. ב - 5 בינואר הוחלף גדוד 52 בחיל משמר שהחזיק את המוצבים.

מתקפה נוספת של חיל המשלוח העיראקי נערכה ב – 7 בינואר. המתקפה כללה כגדוד לוחמים בסיוע משוריינים וארטילריה. פרט למוצב ה'חורשה', כל המוצבים שנכבשו נתפסו מחדש ע"י האויב. חטיבת גבעתי שלחה לאזור את גדוד 54, בפיקודו של צבי צור, מחשש שהאויב יתקדם לעבר הקיבוץ, אך הגדוד לא הופעל לבסוף. בליל ה-7 בינואר, חורשת האקליפטוסים הצמודה למוצב ה'חורשה' עלתה באש, שרפה את מצבורי התחמושת שיועדו לקרב על המשלט, והפיקה עשן סמיך. מגני משלט ה'חורשה' נסוגו והאויב תפס את המשלט.

בקרבות ה  - 7 בינואר נהרגו חמישה לוחמים.

מקורות

איילון, א', חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963.

מלצר, א' ונחמיאס, י', גדוד 52 של חטיבת גבעתי במלחמת העצמאות תש"ח – 1948, הוצאת אפי מלצר, 2002.

ריבלין, ג', ימי רמה: פרקי רמת הכובש, תל-אביב, 1964.

 

נתוני קרב: משלטי טירה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: שרון
תאריך: 03 בינואר 1949
שם מקום כיום: מדרום לטירה
סוג קרב: כיבוש

תמונות

משלטי טירה | 

אתרי קרבות נוספים בצפון השומרון בחודשי המלחמה האחרונים

חיפוש חדש