שדה אברהם

אודות הקרב

ב - 5 מרץ, נשלח כוח סיור מחטיבת הנגב, שכלל את פלוגה א' מהגדוד ה-7 ופלוגת ג'יפים מגדוד 9, להקים מנחת מטוסים באזור ואדי עוקפי, כ – 40 ק"מ צפונית לאום רשרש [אילת]. הכוח יצא מבית דראס ונע דרך באר-שבע לכיוון דרום במערב הנגב. לאחר כיום וחצי, בשעות אחר הצהרים, הכוח הגיע אל היעד. השדה שהוכשר נקרא שדה אברהם, ובשעה 11:00 של ה-7 במרץ הועברה הודעה למטכ"ל שהשדה מוכן לנחיתת מטוסים. באותו יום בערב, סמוך לשעה 18:00 נחתו שני המטוסים הראשונים במנחת, ולאחר חצות נחתו חמישה מטוסים נוספים. בדרך זו הובאה פלוגה ב' מגדוד 7, בפיקודו של אברהם אדן ('ברן') למנחת, ושלושה ימים לאחר מכן הייתה הראשונה להגיע לאילת.

 

מקורות:

גבעתי, מ', בדרך המדבר והאש: תולדות גדוד 9, תל-אביב, 1994.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

כהן, א', כהן, מ' ומנדלסון, ע', חטיבת הנגב במלחמת העצמאות, ישראל, 2011.

לורך, נ', "מבצע 'עובדה' – נסיבותיו ומהלכיו", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

נתוני קרב: שדה אברהם
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: הרי אילת
תאריך: 07 במרץ 1949
שם מקום כיום: מצפון לשדה תעופה עובדה
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

תמונות

שדה אברהם | 

שדה אברהם | 

שדה אברהם | 

שדה אברהם | 

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש