ע'רנדל

אודות הקרב

בדרכו לעבר אום רשרש [אילת], הכוח מחטיבת גולני, שכלל את גדוד 13 וגדוד הפשיטה הממוכן 19, נע בדרך הערבה, במזרח הנגב, דרומה. בבוקר ה-9 במרץ, כוח החוד שחנה בואדי חיאני המשיך לעבר אם רשרש. היעד הבא בדרך היה מבצר ע'רנדל [ג'רנדל, כיום בשטח ירדן ממזרח לקיבוץ יהל], שהיה ידוע כבסיס מפקדה של הלגיון הירדני, ושם הכוח ציפה לפגוש כוח אויב משוריין. בהגיעו למקום, גילה שהמבצר והמשלטים בסביבתו נטושים, הכוח המשיך דרומה, ולאחר שנתקל במארב ירדני סמוך להר קטורה חזר לע'רנדל לחניית לילה. למחרת, ב-10 במרץ המשיך לעבר אילת.  

מקורות:

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

לורך, נ', "מבצע 'עובדה' – נסיבותיו ומהלכיו", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: ע'רנדל
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: ערבה
מתאריך: 09 במרץ 1949
עד תאריך: 10 במרץ 1949
שם מקום כיום: מצפון ליהל
סוג קרב: כיבוש

תמונות

ע'רנדל | 

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש