עין רדיאן

אודות הקרב

בבוקר ה – 10 במרץ, נתקבלה ידיעה מודיעינית על נסיגת הכוח הירדני מאום רשרש [אילת]. הכוח מחטיבת גולני, שכלל את גדוד 13 וגדוד הפשיטה הממוכן 19, ששהה באותה עת באזור ע'רנדל, המשיך לעבר אילת. כל זאת תוך תחרות ידידותית עם חטיבת הנגב שהתקדמה גם היא לעבר אילת במערב הנגב. בהמשך היום, הכוח תפס ללא קרב את עין רדיאן [ע'דיאן כיום, מדרום לקיבוץ יטבתה] והמשיך לעבר אילת, אליה הגיע סמוך לשעה 17:00.

מקורות:

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

לורך, נ', "מבצע 'עובדה' – נסיבותיו ומהלכיו", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: עין רדיאן
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: ערבה
תאריך: 10 במרץ 1949
שם מקום כיום: יוטבתה
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

תמונות

עין רדיאן | 

עין רדיאן | 

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש