ביר מליחה

אודות הקרב

בדרכו לעבר אום רשרש [אילת], הכוח מחטיבת גולני, שכלל את גדוד 13 וגדוד הפשיטה הממוכן 19, נע בדרך הערבה במזרח הנגב דרומה. במהלך ה – 8 במרץ, הכוח תפס את ביר מליחה [כיום באר מנוחה] והתארגן לחניית לילה. פלוגת הג'יפים מגדוד 19 המשיכה במסעה דרום והגיעה לואדי חיאני.

מקורות:

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

לורך, נ', "מבצע 'עובדה' – נסיבותיו ומהלכיו", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: ביר מליחה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: ערבה
תאריך: 08 במרץ 1949
שם מקום כיום: באר מנוחה
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

תמונות

ביר מליחה | 

ביר מליחה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש