בדרך הערבה

אודות הקרב

מבצע עובדה, שמטרתו הייתה להשתלט על שטחי הנגב (להציב 'עובדה' בשטח) על פי מפת החלוקה, נערך בין ה- 5 ל- 10 במרץ. ב-5 במרץ יצאו כוח מחטיבת גולני (1), שכלל את גדוד 13 וגדוד הפשיטה הממוכן 19 וכוח מחטיבת הנגב (12), שכלל את פלוגת הג'יפים מגדוד 9 ופלוגה ב' מגדוד 7, לעבר אילת במעין תחרות ידידותית. חטיבת גולני נעה במזרח הנגב דרך הערבה וחטיבת הנגב במערב, דרך הר הנגב.

 

הכוח מחטיבת גולני יצא מעין חוסוב [כיום עיר אובות] ב-6 במרץ. למחרת, המשיך בדרכו דרומה והגיע לעין ויבה, שנמצאה נטושה מנוכחות ירדנית. ב-8 במרץ הגיע לעין ע'מר, ובהמשך היום לביר מליחה [באר מנוחה]. בבוקר ה-9 במרץ, הכוח נתקל בירי מכוחות לגיון מדרום לע'רנדל, ולמחרת, לאחר נסיגת הכוח הירדני, המשיך דרומה לעבר עין רדיאן.

 

ב-10 במרץ נודע לכוחות צה"ל שחיילי הלגיון פינו את הערבה ואם רשרש ונסוגו לעבר עקבה. הכוח המשיך לעבר אילת והגיע אליה סמוך לשעה 17:00, כשעתיים לאחר חטיבת הנגב. במהלך המבצע לא היו נפגעים לכוחות הלוחמים.

 

מקורות:

גבעתי, מ', בדרך המדבר והאש: תולדות גדוד 9, תל-אביב, 1994.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

כהן, א', כהן, מ' ומנדלסון, ע', חטיבת הנגב במלחמת העצמאות, ישראל, 2011.

לורך, נ', "מבצע 'עובדה' – נסיבותיו ומהלכיו", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

ניב, ד', "כיבוש אילת (1949) מנקודת ראותו של קמ"ן חטיבת הנגב", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: בדרך הערבה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: ערבה
מתאריך: 06 במרץ 1949
עד תאריך: 10 במרץ 1949
שם מקום כיום: מדרום ליהל
סוג קרב: התקלות

תמונות

בדרך הערבה | 

בדרך הערבה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש