אם אל-רשרש

אודות הקרב

אם א-רשרש [כיום, העיר אילת] היה כפר בדואי קטן, שבו היה בניין משטרה בריטי.

ב - 10 במרץ זיהה סיור אווירי של צה"ל את נסיגת חיילי הלגיון הירדני מראס אל נקב [באזור מעבר נטפים של היום], משלט הצוק ואם-רשרש [אילת]. בעקבות מידע זה, שני הכוחות שפעלו באזור מחטיבת גולני ומחטיבת הנגב, מיהרו להגיע לאילת, במעין תחרות ידידותית. פלוגה ב' מגדוד 7 של חטיבת הנגב, בפיקודו של אברהם אדן ('ברן') ששהתה במנחת שדה אברהם, הונחתה לעבור את ראס א-נקב ולתפוס את אילת. הפלוגה הגיעה לעיר, ללא קרב, סמוך לשעה 15:00 ותפסה את בניין המשטרה. בסמוך למשטרה הונף ע"י חייל הפלוגה דגל ישראל מאולתר, שזכה לכינוי 'דגל הדיו'. כשעתיים לאחר מכן הגיע לאילת כוח סיור מגדוד 19 של חטיבת גולני, שנעה לאילת במזרח הנגב. עם כיבוש אילת תם מבצע עובדה, המבצע האחרון של צה"ל במסגרת מלחמת העצמאות. במהלך המבצע לא היו לכוחות צה"ל נפגעים.

מקורות:

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

כהן, א', כהן, מ' ומנדלסון, ע', חטיבת הנגב במלחמת העצמאות, ישראל, 2011.

לורך, נ', "מבצע 'עובדה' – נסיבותיו ומהלכיו", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

ניב, ד', "כיבוש אילת (1949) מנקודת ראותו של קמ"ן חטיבת הנגב", בתוך: אורן, א' ואביזוהר, מ' (עורכים) מבצע עובדה, שדה בוקר, 2002.

נתוני קרב: אם אל-רשרש
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע עובדה
חזית: דרום
מרחב בארץ: מפרץ אילת
תאריך: 10 במרץ 1949
שם מקום כיום: אילת
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

במברק ששיגרו מפקדי החטיבות, למטה המבצע נכתב:

נחום שריג, מפקד חטיבת הנגב ו ונחום גולן, מפקד חטיבת גולני.

"העבירו לממשלת ישראל: ליום ה"הגנה", י"א באדר, מגישות חטיבת הנגב פלמ"ח וחטיבת גולני את מפרץ אילת למדינת ישראל".

תמונות

אם אל-רשרש | 

אם אל-רשרש | 

אם אל-רשרש | 

אם אל-רשרש | 

אם אל-רשרש | 

אתרי קרבות נוספים במבצע עובדה

חיפוש חדש