בדרך דהריה-חברון

אודות הקרב

בסוף חודש נובמבר 1948 חיילי חטיבת גבעתי ערכו מספר פשיטות על כפרים באזור דרום הר חברון, בהם: חרבת ויבידה, אום בורג', אידנא, סיכה ובית עווא. בליל ה – 2/1 בדצמבר יצא כוח מפלוגה ג', בפיקודו של ישראל גרמן, מגדוד 53 של חטיבת גבעתי, לפיצוץ גשר בכביש דהריה - חברון. היעד היה עמוק בשטח עוין, הכוח החל בתנועה אל היעד, התקשה בהתמצאות והתקדם לאט משתוכנן. במהלך התנועה אל היעד גילה שהמשימה אינה מתאימה לפרדות, שהיו נחוצות לסחיבת חומרי הנפץ לפיצוץ הגשר. מפקד הכוח העריך שהכוח לא יגיע ליעד לפני הזריחה, וחשש מהתקלות באויב לאור יום לאחר מסע לילי ארוך וכבד. על-כן, הכוח חדל מביצוע הפעולה וחזר לבסיסו.

מקורות

איילון, א', חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963.

הרפז, ר', בן-דוד, ד' והרפז ד', תולדות גדוד 51 מחטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות בתש"ח, הוצאת אנשי הגדוד, 2008.

נתוני קרב: בדרך דהריה-חברון
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: הר חברון
תאריך: 2 בדצמבר 1948
שם מקום כיום: ממזרח לכרזה
סוג קרב: פשיטה

עדויות מהקרב

עדות מפקד הפלוגה ישראל גרמן:

(מתוך: איילון, א', חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963. עמ' 618/7)

"בשעה 02.00 הגעתי לסביבות הגבעה 799 – היא גבעת חירבת אל חדאב. מצאנו אמנם בקלות שביל המוביל ממנה דרומה, אך היה זה שביל צר מאד והפרדות לא יכלו להתקדם בו. עתה לא נותרה לי ברירה אלא להעמיס את חומר הנפץ על האנשים כדי שיעבירוהו אל הגשר. לפי שהאנשים היו עייפים מאד והשביל היה שביל עיזים בלבד, הערכתי שלפנינו היו עוד 2-3 שעות הליכה עד מקום הפיצוץ".

אתרי קרבות נוספים במבצע לוט וקרבות בדרום הר חברון

חיפוש חדש