ריחניה

אודות הקרב

ריחניה [ריחניא] הוא כפר צ'רקסי במזרח הגליל העליון, כ-8 קילומטרים מצפון לעיר צפת.

לאחר סיום כיבוש הגליל העליון המרכזי, ב-30 לאוקטובר, חטיבה 7 המשיכה במסעה לכיוון צפון בשני מאמצים. הגדודים 72 ו-79 המשיכו דרך הכפר בירעים לעבר מלכיה, וגדוד 71, בפיקודו של יהודה ורבר,   והפלוגה הצ'רקסית נעו למלכיה בציר מזרחי העובר בכפרים ראס אל אחמר, ריחניה, עלמא ודישום. בדרכם צפונה, כוחות החטיבה  תפסו את הכפר הצ'רקסי ריחניה, ע"י חיילים צ'רקסיים שגויסו לשירות בצה"ל במהלך מלחמת העצמאות.

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

חבקוק, מ', "הקרב המשולב במבצע "חירם". בתוך: אייל, י' וויסמן, ר' (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, בן-שמן, 2018.

לוריא, ג', "מבצע ,,חירם" - סיפור המערכה" בתוך: מערכות 149, תל-אביב, 1963.

נתוני קרב: ריחניה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל עליון
תאריך: 30 באוקטובר 1948
סוג קרב: כיבוש

תמונות

ריחניה | 

ריחניה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חירם המהלך המרכזי

איקרית בדרך ברעם סאלחה (משטרה) בענה ברעם ג'יש ג'ת ג'ת גבעת הסלעים דיר אל אסד דיר אלקאסי דישום דלאתה חורפיש טיטבא ינוח כפר סומיע מאלכיה מירון נבי רובין (עכא) נחף סאג'ור סאלחה סוכמתא סעסע ספסאף עלמא פסוטה קדיתא קדס ראס אלאחמר תרביח'א תרשיחא חזרה אל מבצע חירם המהלך המרכזי

חיפוש חדש