ראס אלאחמר

אודות הקרב

ראס אל אחמר [כיום מושב כרם בן זמרה] היה כפר ערבי מוסלמי במרכז הגליל העליון, סמוך לעיר צפת.

אחר סיום כיבוש הגליל העליון המרכזי, ב-30 לאוקטובר, חטיבה 7 המשיכה במסעה לכיוון צפון בשני מאמצים. הגדודים 72 ו-79 המשיכו דרך הכפר בירעים לעבר מלכיה, וגדוד 71, בפיקודו של יהודה ורבר, והפלוגה הצ'רקסית נעו למלכיה בציר מזרחי – העובר בכפרים ראס אל אחמר, ריחניה, עלמא ודישום. הכפר ראס אל אחמר, שננטש בסמוך למבצע 'חירם', נתפס ללא קרב.

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

חבקוק, מ', "הקרב המשולב במבצע "חירם". בתוך: אייל, י' וויסמן, ר' (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, בן-שמן, 2018.

לוריא, ג', "מבצע חירם" - סיפור המערכה" בתוך: מערכות 149, תל-אביב, 1963.

נתוני קרב: ראס אלאחמר
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל עליון
תאריך: 30 באוקטובר 1948
שם מקום כיום: כרם בן זמרה
סוג קרב: כיבוש

תמונות

ראס אלאחמר | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חירם המהלך המרכזי

איקרית בדרך ברעם סאלחה (משטרה) בענה ברעם ג'יש ג'ת ג'ת גבעת הסלעים דיר אל אסד דיר אלקאסי דישום דלאתה חורפיש טיטבא ינוח כפר סומיע מאלכיה מירון נבי רובין (עכא) נחף סאג'ור סאלחה סוכמתא סעסע ספסאף עלמא פסוטה קדיתא קדס ריחניה תרביח'א תרשיחא חזרה אל מבצע חירם המהלך המרכזי

חיפוש חדש