קדס

אודות הקרב

קדס [הסמוך לתל הארכיאולוגי קדש] היה כפר ערבי מוסלמי באצבע הגליל, בקרבת הכפר מלכיה. במהלך מלחמת העצמאות נערכו מספר קרבות קשים על הכפר ובסביבתו, האחרון בהם היה ב - 6/5 ביוני.

לאחר כיבוש מלכיה במסגרת מבצע 'חירם' בבוקר ה - 31 לאוקטובר, כוחות חטיבה 7 , שכללו מחלקת משוריינים מגדוד 79, המשיכו להתקדם לעבר הכפר קדס, שנמצא נטוש. לאחר מכן, הגדוד המשיך את מסעו לעבר משטרת נבי יושע מצפון מזרח לכפר. 

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

חבקוק, מ', "הקרב המשולב במבצע "חירם". בתוך: אייל, י' וויסמן, ר' (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, בן-שמן, 2018.

לוריא, ג', "מבצע  חירם" - סיפור המערכה" בתוך: מערכות 149, תל-אביב, 1963.

 

נתוני קרב: קדס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל עליון
תאריך: 31 באוקטובר 1948
שם מקום כיום: תל קדש
סוג קרב: כיבוש

תמונות

קדס | 

קדס | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חירם המהלך המרכזי

איקרית בדרך ברעם סאלחה (משטרה) בענה ברעם ג'יש ג'ת ג'ת גבעת הסלעים דיר אל אסד דיר אלקאסי דישום דלאתה חורפיש טיטבא ינוח כפר סומיע מאלכיה מירון נבי רובין (עכא) נחף סאג'ור סאלחה סוכמתא סעסע ספסאף עלמא פסוטה קדיתא ראס אלאחמר ריחניה תרביח'א תרשיחא חזרה אל מבצע חירם המהלך המרכזי

חיפוש חדש