עלמא

אודות הקרב

עלמא [כיום מושב עלמה] היה כפר ערבי מוסלמי במזרח הגליל העליון, הצמוד לעיירה הצ'רקסית ריחניה.

לאחר סיום כיבוש הגליל העליון המרכזי, ב-30 לאוקטובר, חטיבה 7 המשיכה במסעה לכיוון צפון בשני מאמצים. הגדודים 72 ו-79 המשיכו דרך הכפר בירעים לעבר מלכיה, וגדוד 71, בפיקודו של יהודה ורבר,  והפלוגה הצ'רקסית נעו למלכיה בציר מזרחי – העובר בכפרים ראס אל אחמר, ריחניה, עלמא ודישום. הכפר עלמא, שננטש בסמוך למבצע 'חירם', נתפס ללא קרב.

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

חבקוק, מ', "הקרב המשולב במבצע "חירם". בתוך: אייל, י' וויסמן, ר' (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, בן-שמן, 2018.

לוריא, ג', "מבצע ,,חירם" - סיפור המערכה" בתוך: מערכות 149, תל-אביב, 1963.

מוריס, ב', לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947, תל-אביב, 2000. (מהדורה רביעית)

נתוני קרב: עלמא
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל עליון
תאריך: 30 באוקטובר 1948
שם מקום כיום: עלמה
סוג קרב: כיבוש

תמונות

עלמא | 

עלמא | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חירם המהלך המרכזי

איקרית בדרך ברעם סאלחה (משטרה) בענה ברעם ג'יש ג'ת ג'ת גבעת הסלעים דיר אל אסד דיר אלקאסי דישום דלאתה חורפיש טיטבא ינוח כפר סומיע מאלכיה מירון נבי רובין (עכא) נחף סאג'ור סאלחה סוכמתא סעסע ספסאף פסוטה קדיתא קדס ראס אלאחמר ריחניה תרביח'א תרשיחא חזרה אל מבצע חירם המהלך המרכזי

חיפוש חדש