סעסע

אודות הקרב

סעסע [כיום קיבוץ סאסא] היה כפר ערבי במרכז הגליל העליון, ממערב לג'יש [גוש חלב]. מתחילת שנת 1948 ישב בכפר כוח של צבא ההצלה מגדוד הירמוך השני. במסגרת מבצע חירם, לכיבוש מרכז הגליל העליון מידי צבא ההצלה, הוטל על חטיבה 7 לכבוש את מרכז הגליל העליון. הכפר סעסע שלט על צומת הכבישים למלכיה (צפון), תרשיחא (דרום מערב) וראס א-נקורא (צפון מערב), ונחשב כיעד חשוב במבצע.

חטיבה 7 ציפתה להתנגדות רבה בסעסע, ועל כן סיפקה לגדוד 79, בפיקודו של ברוך ארז, זמן להתארגנות לקרב לאחר הקרב על ג'יש. ההתקפה על סעסע, מכיוון דרום, תוכננה להיות משולבת עם התקדמות חטיבה 9 מכיוון מערב, אך חטיבה 9 התעכבה, והוחלט לכבוש את הכפר ע"י חטיבה 7 בלבד. בשעות אחר הצהרים של ה – 29 באוקטובר, יצא הגדוד לכיבוש הכפר, צומת הדרכים והמשטרה הסמוכים. החטיבה פינתה את צירי התנועה החסומים אל הכפר, וזה נתפס ללא התנגדות וטוהר עד הבוקר. לאחר מכן נתפסה הצומת [כיום צומת חירם]. בסיום המהלך נותר הגליל עליון המרכזי ללא נוכחות של כוחות צבא ההצלה, שנסוגו ללבנון. הגדודים 72 ו-79 המשיכו בהתקדמות לעבר הכפר מלכיה.

לאחר כיבוש הכפר וגירוש תושביו, הועלו טענות כלפי לוחמי חטיבה 7 על התעללות וביצוע פשעי מלחמה כנגד תושבי הכפר. חקירה מצאה אשם אחד, שלא הוטל עליו עונש ממשי. כנראה, ששמועות דומות על מעשי ההתעללות במספר כפרים הביאו לנטישת הישובים הערביים באזור, לפני הגעת חטיבה 7 לכפרים עצמם. 

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

חבקוק, מ', "הקרב המשולב במבצע "חירם". בתוך: אייל, י' וויסמן, ר' (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, בן-שמן, 2018.

לוריא, ג', "מבצע ,,חירם" - סיפור המערכה" בתוך: מערכות 149, תל-אביב, 1963.

מוריס, ב', לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947, תל-אביב, 2000. (מהדורה רביעית)

נתוני קרב: סעסע
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל עליון
תאריך: 29 באוקטובר 1948
שם מקום כיום: סאסא
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

מספר קצין המודיעין של חטיבה 7,

לקוח מסיפור המערכה, מבצע "חירם", סא"ל גבריאל לוריא

בהיותי בפאתו הדרומית מזרחית של הכפר, הבחנתי באורות של מכוניות המתקרבות לכפר מכיוון תרשיחה. מכיוון שבשלב זה טרם נחסמה דרך זו על ידי כוחות גדוד 79, היה ברור כי אלו הן מכוניות האויב שלא ידע עדיין כי סעסע בידינו. ארבנו למכוניות הקרבות. עד מהרה הופיעו בעיקול הדרך 2 משאיות באורות מלאים. פתחנו עליהן באש מטווח של כ-200 מטר וראינו דמויות מגיחות מהן ובורחות...קרבנו אליהן וגילינו להפתעתנו כי האחת גוררת תותח 75 מ"מ- ולשנייה מחובר נגרר עם תחמושת. את התותח גרר נהגי למפקדת החטיבה. זו הייתה משאת נפשו משכבר הימים...

תמונות

סעסע | 

סעסע | 

סעסע | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חירם המהלך המרכזי

איקרית בדרך ברעם סאלחה (משטרה) בענה ברעם ג'יש ג'ת ג'ת גבעת הסלעים דיר אל אסד דיר אלקאסי דישום דלאתה חורפיש טיטבא ינוח כפר סומיע מאלכיה מירון נבי רובין (עכא) נחף סאג'ור סאלחה סוכמתא ספסאף עלמא פסוטה קדיתא קדס ראס אלאחמר ריחניה תרביח'א תרשיחא חזרה אל מבצע חירם המהלך המרכזי

חיפוש חדש