דישום

אודות הקרב

דישום  [כיום מושב דישון] היה כפר הערבי מוסלמי, בגליל העליון המזרחי, כשני קילומטרים מדרום למלכיה.

לאחר סיום כיבוש הגליל העליון המרכזי, ב-30 לאוקטובר, חטיבה 7 המשיכה במסעה לכיוון צפון בשני מאמצים. גדודים 72 ו-79 המשיכו דרך הכפר בירעים לעבר מלכיה, וגדוד 71, בפיקודו של יהודה ורבר,   והפלוגה הצ'רקסית נעו למלכיה בציר מזרחי – העובר בכפרים ראס אל אחמר, ריחניה, עלמא ודישום. הכפר דישום ננטש בסמוך למבצע 'חירם' ונתפס ללא קרב בליל ה - 30 לאוקטובר. לאחר ההשתלטות על הכפר, חבר גדוד 71 ליתר החטיבה במלכיה/נבי יושע. 

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

חבקוק, מ', "הקרב המשולב במבצע "חירם". בתוך: אייל, י' וויסמן, ר' (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, בן-שמן, 2018.

לוריא, ג', "מבצע חירם" - סיפור המערכה" בתוך: מערכות 149, תל-אביב, 1963.

מוריס, ב', לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947, תל-אביב, 2000. (מהדורה רביעית)

נתוני קרב: דישום
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל עליון
תאריך: 30 באוקטובר 1948
שם מקום כיום: דישון
סוג קרב: כיבוש

תמונות

דישום | 

דישום | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חירם המהלך המרכזי

איקרית בדרך ברעם סאלחה (משטרה) בענה ברעם ג'יש ג'ת ג'ת גבעת הסלעים דיר אל אסד דיר אלקאסי דלאתה חורפיש טיטבא ינוח כפר סומיע מאלכיה מירון נבי רובין (עכא) נחף סאג'ור סאלחה סוכמתא סעסע ספסאף עלמא פסוטה קדיתא קדס ראס אלאחמר ריחניה תרביח'א תרשיחא חזרה אל מבצע חירם המהלך המרכזי

חיפוש חדש