ברעם

אודות הקרב

לאחר כיבוש צומת סעסע, והשתלטות צה"ל על הגליל העליון המרכזי, חטיבה 7 המשיכה לכיוון צפון. הכפר ברעם נתפס ב – 30 לאוקטובר, זמן קצר לאחר כיבוש סעסע, ללא קרב. לאחר מכן, כוחות חטיבה 7 המשיכו לעבר הכפר מלכיה, צפונית מזרחית לבירעם.

באמצע נובמבר גורשו תושבי הכפר בירעם, שהיו נוצרים מארונים, ללבנון. שבועיים לאחר מכן הותר לתושבי הכפר להתיישב בג'יש, בבתים שננטשו ע"י מוסלמים. בשנים שלאחר המלחמה, פנו תושבי הכפר מספר פעמים למדינה בבקשה לשוב אל כפרם, אך הדבר נפל בשל התנגדות צה"ל, אדמת הכפר חולקה לישובים יהודיים בגליל ובתי הכפר נהרסו.

 

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

חבקוק, מ', "הקרב המשולב במבצע "חירם". בתוך: אייל, י' וויסמן, ר' (עורכים), המלחמה המעצבת הראשונה, בן-שמן, 2018.

לוריא, ג', "מבצע ,,חירם" - סיפור המערכה" בתוך: מערכות 149, תל-אביב, 1963.

מוריס, ב', לידתה של בעיית הפליטים הפלסטינים 1949-1947, תל-אביב, 2000. (מהדורה רביעית)

נתוני קרב: ברעם
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל עליון
תאריך: 30 באוקטובר 1948
שם מקום כיום: ברעם גן לאומי
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים במבצע חירם המהלך המרכזי

איקרית בדרך ברעם סאלחה (משטרה) בענה ג'יש ג'ת ג'ת גבעת הסלעים דיר אל אסד דיר אלקאסי דישום דלאתה חורפיש טיטבא ינוח כפר סומיע מאלכיה מירון נבי רובין (עכא) נחף סאג'ור סאלחה סוכמתא סעסע ספסאף עלמא פסוטה קדיתא קדס ראס אלאחמר ריחניה תרביח'א תרשיחא חזרה אל מבצע חירם המהלך המרכזי

חיפוש חדש