משלטי התמילה (משלט י"ז)

אודות הקרב

משלטי הת'מילה [כיום ממזרח ומצפון למושב אשלים] היו קבוצת משלטים שהוקמו ע"י הצבא המצרי להגנה על כביש ביר עסלוג' [אזור צומת משאבים] ועוג'ה אל חפיר [ניצנה] וסביבותיו. את המשלטים החזיקה פלוגת חי"ר מצרי מתוגברת בתותח נ"ט, מקלעים ומרגמות.

במסגרת מבצע 'חורב', שנועד למגר את הצבא המצרי בארץ ישראל, תוכנן לתפוס את המשלטים ובכך ליצור טריז (חציצה) בין הכוחות המצריים בביר עסלוג' ובעוג'ה אל חפיר. משלט י"ז [באזור באר חיל] היה המשלט הצפוני במערך, וכלל מספר כיפות. כיבוש המשלט הוטל על פלוגה ב', בפיקודו של אברהם אדן ('ברן') מהגדוד השביעי. הפלוגה יצאה משטח הכינוס בחלוצה ב – 25 בדצמבר בשעה 17:00, ותקפה את המשלט משני כיוונים, תוך התנגדות קלה. לפלוגה היה הרוג אחד ושלושה פצועים. במשלט ובקרבתו נתפס נשק שלל רב, ומשאיות עמוסות ציוד צבאי ותחמושת.

לרגלי המשלט היה שדה מוקשים, שמאוחר יותר מנע מגדוד 9 להתקדם ולסייע בכיבוש המשלטים, בזמן מתקפות הנגד המצריות על המשלטים י"ג, ט"ז וט"ו.

בקרב נפל לוחם אחד.

מקורות:

ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995.

גבעתי, בדרך המדבר והאש : תולדות גדוד 9, תל-אביב, 1994.

כהן, א', כהן, מ' ומנדלסון, ע', חטיבת הנגב במלחמת העצמאות, הוצאת ותיקי החטיבה, 2011.

שיאון, א', "כיבוש משלטי התמילה", בתוך: מערכות 207, תל-אביב, 1970. עמ' 4-10.

 

נתוני קרב: משלטי התמילה (משלט י"ז)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 26 בדצמבר 1948
שם מקום כיום: באר חיל מצפון לאשלים
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

עדות אריה שיאון מפקד פלוגת משוריינים בגדוד 9:

(מתוך שיאון, א', "כיבוש משלטי התמילה", בתוך: מערכות 207, תל-אביב, 1970. עמ' 6)

אנחנו עולים במכשיר הקשר על רשת הפיקוד של גדוד הרגלים, בה מדווח "ברן" על הקרב במלוא עוצמתו: על כיבוש משלט י"ז. "טדי" הצרפתי מדווח על כיבוש משלט י"ג. ..... חבלני החטיבה מתחילים בפירוק שדה - המוקשים שלרגלי משלט" י"ז" החוסם את דרכנו למעבר למשלטי התמילה.... האש במשלטי התמילה, אשר פסקה קודם לכן, מתחדשת ביתר שאת... טדי מודיע על התקפות-נגד חזקות, חוזרות ונשנות, תחמושתם של אנשיו אוזלת...

תמונות

משלטי התמילה (משלט י"ז) | 

משלטי התמילה (משלט י"ז) | 

אתרי קרבות נוספים במבצע חורב גזרה מרכזית

חיפוש חדש