בדרך לעוג'ה (המשלט הדרומי)

אודות הקרב

נתוני קרב: בדרך לעוג'ה (המשלט הדרומי)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 27 בדצמבר 1948
שם מקום כיום: ממערב לשבטה
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים במבצע חורב גזרה מרכזית

חיפוש חדש