שיח' נוראן

אודות הקרב

שיח' נוראן [כיום בשטח קיבוץ מגן] הייתה גבעה בה קבר שיח ובית קברות מוסלמים, מדרום מזרח לחאן יונס. בהמשך להישגי מבצע 'יואב', מבצע 'אסף' נועד לחזק את אחיזת צה"ל במערב הנגב, למנוע מהמצרים לחבל בצינור המים למערב הנגב ולסכל חבירה לכוח המצרי בכיס פאלוג'ה. במבצע השתתפו גדוד 89 מחטיבה 8, בפיקודו של דב צסיס, וגדוד 13 מחטיבת גולני (1), בפיקודו של משה חורין, בסיוע זחל"מים עם תותחים נגד טנקים מגדוד 82, שנועדו להילחם בשריוניות וטנקים מצריים אם יופעלו בגזרה. היעד הראשון במבצע היה משלט שיח' נוראן. פלוגת החרמ"ש של גדוד 89 יצאה לעבר היעד, האויב המצרי שישב בו נסוג והיעד נכבש בשעות הצהריים. במקביל, פלוגה אחרת של הגדוד השתלטה על ח'רבת מעין [מעון, כיום מדרום מזרח לקיבוץ נירים] סמוך לשעה 15:30, שנמצא נטוש. בנוסף גם תל אל-פרעה [תל פארעה-דרום, תל שרוחן] נמצא נטוש ונתפס. לאחר תפיסת שלושת היעדים חיילי גדוד 13 התבצרו בהם, מחשש להתקפת נגד מצרית. מקורות: ברזנר, ע', ניצני השריון, תל-אביב, 1995. זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות – מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018. עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.
נתוני קרב: שיח' נוראן
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע אסף
חזית: דרום
מרחב בארץ: צפון הנגב
תאריך: 05 בדצמבר 1948
שם מקום כיום: מגן
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

עדות של שאול סלומוניצקי:

... הגענו מג'וליס בהסעה על משאיות, בשעות אחר הצהרים של החורף והיה נאה. היינו מצורפים ככיתת מכונת הירייה למחלקה מתוגברת, שנשלחה לתפוס את המשלט. היה זה מיד לאחר שהמצרים נטשו אותו במנוסה מספר שעות מקודם. העלינו את כל הציוד שלנו בידיים על הגבעה, סומנה לנו העמדה של מכונת הירייה לאורך קו שהותווה כעיגול סביב התל. התותח נ.ט שקיבלנו, התמקם בתוך העיגול על יד המבנה הלבן עם הכיפה של קבר השיח, שהיה בראש התל. מיד התחלנו להתחפר, ותחילה חפרנו את עמדת הבזה שלנו, שכללה שולחן אדמה עם תעלת פרסה מסביבו, ועל ידה חפרנו בור רחב לממלאי התחמושת בשרשרות המקלע שלנו. ביניהם חפרנו תעלת קשר וקשרנו אותה ליתר התעלות המקיפות את כל התל. הייתה זו עבודה חפירה מפרכת, שנמשכה כל הלילה. כאשר חפרנו את הבור הגדול למילוי התחמושת, עלה בדעתי שכדאי להשתמש בדלת הגדולה של קבר השיח' שאותה ראיתי מקודם, לכיסוי הבור. וכך הבאנו את דלת העץ הכבידה שפירקנו ממבנה הקבר וכיסינו את הבור....

תמונות

שיח' נוראן | 

שיח' נוראן | 

אתרי קרבות נוספים במבצע אסף

חיפוש חדש