שפאעמר

אודות הקרב

שפא-עמר [שפרעם] הינו כפר בעמק זבולון, במערב הגליל, המצוי כ-4 קילומטר ממזרח לקריית אתא. הכפר כולל תושבים מוסלמים, דרוזים ונוצרים. ב-11 ביוני, ערב כניסת ההפוגה (הראשונה) לתוקף, צבא ההצלה פלש אל הגליל והתבסס בו. הכפר נתפס ע"י צבא ההצלה ושימש כחלק אחיזתו במערב הגליל. במסגרת מבצע דקל תוכנן לכבוש את שפרעם, לקראת התקדמות לכיוון מזרח, בואכה כיבוש נצרת. פעולה זו נועדה גם להקשות על  צבא ההצלה לרכז כוחות ולתקוף את סג'רה באותו הזמן. לקראת ההתקפה התנהלו מגעים בין צה"ל ונציגי התושבים הדרוזים בגליל, וסוכם איתם שלא יגלו התנגדות לפעילות צה"ל ויושארו בכפריהם.

ההתקפה על שפרעם הוטלה על חטיבה 7, בפיקוד בן דונקלמן, וגדוד 21, בפיקוד אהרון יריב, מחטיבת כרמלי. תכנון ההתקפה ניצל את יחסי הידידות שנרקמו עם הדרוזים. המתקפה החלה עם התקפה ארטילרית על הרובע המוסלמי בכפר. במקביל, הכוח התוקף החל בירי לאוויר בכיוון הרובע הדרוזי, ומגיני הכפר הדרוזים מנגד גם ירו באוויר. בחסות מתקפה מדומה זו כוחות צה"ל חדרו לכפר והשתלטו עליו במהירות וללא נפגעים. לאחר כיבוש הכפר, נתפס הכפר הסמוך אעבלין ונפתחה הדרך לכיבוש נצרת.

מקורות:

אשל, צ', חטיבת "כרמלי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1973.

בן-גוריון, ד', מן היומן: מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט, תל-אביב, 1986.

גלילי, י', בעקבות לוחמי תש"ח: גדוד 21 – חטיבת כרמלי, הוצאת ותיקי הגדוד, 1988.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

כרמל, מ', מערכות צפון, עין-חרוד, 1949.

נתוני קרב: שפאעמר
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע דקל
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל תחתון מערבי
תאריך: 14 ביולי 1948
שם מקום כיום: שפרעם
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

עדות מיומן בן גוריון ב-16 ליולי 1948:

בשפרעם מצאו יגאל [ידין] ומשה צדוק (אתמול בשש לפנות ערב) שכל ערביי שפרעם מסתובבים בעיירה. נשק לא חיפשו. ניתנה הוראה להכריז עוצר ולחפש נשק, להניח לדרוזים ולקחת מאחרים
(מתוך: בן-גוריון, ד', מן היומן: מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט, תל-אביב, 1986. עמ' 258)

תמונות

שפאעמר | 

שפאעמר | 

אתרי קרבות נוספים במבצע דקל

חיפוש חדש