אעבלין

אודות הקרב

אעבלין הוא כפר ערבי נוצרי ומוסלמי בגליל המערבי, המצוי כ-8 ק"מ ממזרח לקריית אתא ומצפון מזרח לשפרעם. במסגרת מבצע 'דקל', בליל ה – 14/13 נכבשה שפרעם, לקראת התקדמות לכיוון מזרח, בואכה כיבוש נצרת. פעולה זו נועדה גם להקשות על צבא ההצלה להמשיך בניסיונותיו לכבוש את המושבה סג'רה [אילניה].

בשעות בוקר ה - 14 ביולי, סיור מהגדוד המשוריין של חטיבה 7, גדוד 79, הגיע לכפר אעבלין, תפס אותו כמעט ללא התנגדות ותושביו נכנעו. באותו יום נערכו חטיבה 7 וגדוד 21 מחטיבת כרמלי להתקדמות לעבר כיבוש נצרת.

מקורות:

אשל, צ', חטיבת "כרמלי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1973.

בן-גוריון, ד', מן היומן: מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט, תל-אביב, 1986

גלילי, י', בעקבות לוחמי תש"ח: גדוד 21 – חטיבת כרמלי, הוצאת ותיקי הגדוד, 1988.

דונקלמן, ב', נאמנות כפולה, תל-אביב, 1977.

כרמל, מ', מערכות צפון, עין-חרוד, 1949.

נתוני קרב: אעבלין
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע דקל
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל תחתון
תאריך: 14 ביולי 1948
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

עדות מיומן בן גוריון,

16 ליולי 1948:

...הגדוד של [נורמן] וינר [גדוד 79] עשה רושם רב בתנועותיו בכפרים, שיש כוח עצום והתחילו לברוח מהכפרים.
(מתוך: בן-גוריון, ד', מן היומן: מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט, תל-אביב, 1986. עמ' 258):

תמונות

אעבלין | 

אתרי קרבות נוספים במבצע דקל

חיפוש חדש