ח'רבת א ד'הריה

אודות הקרב

ח'רבת א ד'הריה היא גבעה, ובה חורבות כפר ערבי קטן, המצויה כשני קילומטרים מדרום למושב בית שמן. ב-11 ביולי, יום לאחר כיבוש הכפר הערבי דניאל (שני קילומטרים מדרום מזרח לח'רבת) ושבירת המצור הירדני על בית שמן במסגרת מבצע 'דני', נשלח כוח מהגדוד הראשון, בפיקודו של איתיאל עמיחי, מחטיבת יפתח, לתפוס את הגבעה ולהתבסס בה. בכך יצבה חטיבת יפתח קו הגנה בין  ענאבה – ג'ימזו - דניאל ובן שמן.

בשעות אחר הצהריים של אותו יום נפתחה מתקפת נגד ירדנית כנגד ג'מזו ודניאל. המתקפה נבלמה באמצעות סיוע סוללות ארטילריה בדניאל, שם ישב גם מפקד מבצע דני, יגאל אלון.

מקורות:

אלחנן, א', בדרך אל העיר- מבצע "דני", יוני 1948, תל-אביב, 1976.

ללא שם מחבר, יפתח אחוזת הסופה: סיפורה של חטיבת יפתח-פלמח, בת-ים, 1970.

נתוני קרב: ח'רבת א ד'הריה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 11 ביולי 1948
שם מקום כיום: יער בן שמן, מצפול לכפר דניאל
סוג קרב: כיבוש

תמונות

ח'רבת א ד'הריה | 

ח'רבת א ד'הריה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע דני גזרה מרכזית

חיפוש חדש