ברפיליה

אודות הקרב

ברפיליה [כיום מצפון מערב לעיר מודיעין] היה כפר ערבי במזרח שפלת יהודה. באמצע מאי 1948 הכפר נתפס ע"י חיילי הלגיון הערבי, והפך לחלק מאחיזתו ממערב לרמאללה. לאחר כיבוש רמלה ולוד, במסגרת השלב הראשון של מבצע 'דני', כוחות המבצע ניסו להמשיך ליעד העיקרי הבא, בניין המשטרה הבריטי הצמוד לכפר לטרון. בתוך כך, הוטל על חטיבת יפתח להתקדם מאזור דיר טריף וג'מזו לעבר ביר מעון ואל בורג', לתפוס את הכפר ברפיליה, ולהטריד באש את בודרוס.

בליל ה – 15/14 הגדוד הראשון מחטיבת יפתח נשלח לתפוס את ברפיליה, כשבמקביל פלוגה ג' מהגדוד השלישי נשלחה לתפוס משלטים מצפון לו, ולהטריד באש את הכפר בודרוס. הכפר נתפס לאחר הרעשה ארטילרית קצרה וללא התנגדות מעט לאחר חצות.

מקורות

אלחנן, א', בדרך אל העיר- מבצע "דני", יוני 1948, תל-אביב, 1976.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד "העמק" ממטולה עד הנגב,הוצאת חברי הגדוד הראשון, 2008.

נתוני קרב: ברפיליה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
תאריך: 15 ביולי 1948
שם מקום כיום: מודיעין, רחוב עמק זבולון
סוג קרב: כיבוש

תמונות

ברפיליה | 

ברפיליה | 

אתרי קרבות נוספים במבצע דני גזרה מרכזית

חיפוש חדש