ח'רבת דריג'ת

אודות הקרב

ח'רבת דריג'ת [א-דוריג'את] היתה מוצב סורי במורדת הגולן המערביים, סמוך לגדת הירדן המזרחית, במרחק כשני קילומטרים ממקום המושבה הנטושה משמר הירדן. בתחילת יוני 1948 הצבא הסורי השתלט על המושבה וסביבותיה, והתבסס במזרח הגליל. במסגרת מבצע 'ברוש' תוכנן להסיג את הסורים מאחיזתם בגדה המערבית של הירדן, ולהשיב לידי צה"ל את השליטה במשמר הירדן וסביבותיה. חלק מיעדי המבצע בשלב הראשון כללו השתלטות על צפון הגדה המזרחית של הירדן מאזור דרדרה ועד בית המכס העליון, לצורך אבטחת האגף הצפוני של אזור הלחימה. מאמץ זה כלל את כיבוש ח'רבת ג'לבינה, ח'רבת דריג'ת ותל המעברה. כיבוש ח'רבת דריג'ת הוטל על פלוגה ג', בפיקודו של מייק לוי, מגדוד 23 של חטיבת כרמלי. הפלוגה נשלחה בליל ה – 10/9 ביולי לכבוש את המשלט, שנתפס בקלות וללא נפגעים.

במסגרת אותו מאמץ, גדוד 22 נועד לחצות את הירדן עם ג'יפים ולתגבר את ח'רבת דוריג'את, לקראת התקפת נגד סורית. אולם, ניסיון הצליחה נמשך באיטיות עד הזריחה תחת אש ארטילרית סורית והג'יפים שקעו בבוץ. בשעות הבוקר, הובן שלא ניתן לבצע את התוכנית ההתחלתית, וגדוד 22 קיבל אישור לסגת.

במהלך אותו לילה ובבוקר למחרת נערכו התקפות נגד סוריות על כל היעדים שנתפסו בתחילת מבצע 'ברוש'. בשעות בוקר ה – 10 ביולי ח'רבת דריג'ת הופגזה ע"י מטוסים וסמוך לשעה 6:00 נערכה התקפת נגד על המוצב. ההתקפה הראשונה כשלה, אך כשעתיים לאחר מכן נערכה התקפה נוספת שכללה כוח משוריין. התקפה זו גרמה לפלוגה לסגת באופן לא מוסדר. הלוחמים הכשירים חצו את הירדן בחיפוי מוצבי צה"ל בתל המעברה ובפרדס ח'ורי, אך הפצועים והחללים נותרו בגדה המזרחית. בלילה לאחר מכן, מפקד הפלוגה ומספר מתנדבים חזרו לחפש פצועים והרוגים – וכולם פרט לשניים נמצאו והוחזרו.    

מקורות:

אשל, צ', חטיבת "כרמלי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1973.

הדרי, ד', "פרשת קרב : מבצע 'ברוש' (9-18 ביולי 1948)", עלי זית וחרב ח', רמת אפעל, 2008. עמ'

176-141.

נתוני קרב: ח'רבת דריג'ת
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע ברוש
חזית: צפון
מרחב בארץ: אצבע הגליל
תאריך: 10 ביולי 1948
שם מקום כיום: ממזרח לגדות
סוג קרב: הגנה

עדויות מהקרב

עדות מרדכי מקלף מפקד מבצע 'ברוש' ומפקד חטיבת כרמלי:

עם שחר הרעישו את היחידות שלנו בפעם הראשונה שני סוגי נשק שבכלל לא היו רגילים אליהם. האחד זה...הפצצה מהאוויר על המשלטים והשני טנקים ומשוריינים בטווח קצר. אני רואה הופעת שני סוגי הנשק האלו כגורם שהכריע את המערכה הזו יותר מאשר כל גורם אחר
(מתוך: הדרי, ד', "פרשת קרב : מבצע 'ברוש' (9-18 ביולי 1948)", עלי זית וחרב ח', רמת אפעל, 2008. עמ' 151)

תמונות

ח'רבת דריג'ת | 

אתרי קרבות נוספים במבצע ברוש

חיפוש חדש