תל אלתרמס

אודות הקרב

תל אל תורמוס [כיום מושב תימורים] היה כפר ערבי על גבול מישור החוף הדרומי ושפלת יהודה,  המצוי כ-7 ק"מ מדרום מערב לקיבוץ כפר מנחם. לאחר תפיסת תל א-צאפי [א-סאפי, תל צפית] בליל ה – 9/8 ביולי במסגרת מבצע 'אנ פאר', החלה בריחה של תושבי הכפרים באזור מבתיהם. יום לאחר מכן כוחות גדוד 51 תפסו את חרבת אסטיס ותל אל תורמוס, שנמצא נטוש. תפיסת שני יעדים אלו פתחה דרך גישה חדשה ממערב לכפר מנחם, שהיה עד אז מנותק יחסית.

מקורות:

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963.

הרפז, ר', בן-דוד, ד' והרפז, ד', תולדות גדוד 51 מחטיבת גבעתי במלחמת הקוממיות בתש"ח, הוצאת ותיקי הגדוד, 2008.

נתוני קרב: תל אלתרמס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע אנ-פאר
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 09 ביולי 1948
שם מקום כיום: ערוגות
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים במבצע אנ-פאר

חיפוש חדש