משלטי עיבדס

אודות הקרב

עיבדיס היה כפר ערבי בשפלת יהודה כשני קילומטרים מצפון מזרח לקיבוץ נגבה. במהלך ההפוגה הראשונה התבסס כוח מצרי ממערב לכפר על מספר גבעות. כוח זה הטריד באש כוח סיור של חטיבת גבעתי לקראת תום ההפוגה. בליל 09/08 ביולי, במסגרת מבצע 'אנ פאר', כוח מגדוד 53 כבש חלק מהמשלט המצרי והתבסס בו. מבוקר ה – 9 ביולי החל רצף של התקפות מצריות, הכוללות חי"ר, משוריינים, טנקים וסיוע ארטילרי ואווירי. למחרת נערכו שתי התקפות חזקות שנהדפו בפאתי המשלט.

בליל ה – 11/10, לאחר בלימת מספר מתקפות מצריות, חטיבת גבעתי ערכה עבודות ביצורים במשלט, שנועדות לשפר את יכולת ההגנה על המשלט. עם עלות השחר החלה הפגזה ארטילרית על המשלט, שנמשכה לאורך כל היום. בנוסף המשלט הותקף מהאוויר בגלים חוזרים ע"י ארבעה מטוסים, וע"י משוריינים וטנקים מצריים. ב-12 ביולי, במקביל להתקפה על נגבה, נערכה על המשלט התקפה נוספת בליווי הפגזה ארטילרית. כל ההתקפות נהדפו.

בכל הקרבות על משלט עיבדיס נהרגו 25 לוחמים מחטיבת גבעתי.

מקורות:

איילון, א', חטיבת "גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963.

נתוני קרב: משלטי עיבדס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע אנ-פאר
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
מתאריך: 11 ביולי 1948
עד תאריך: 13 ביולי 1948
שם מקום כיום: מצפון לנגבה
סוג קרב: הגנה

עדויות מהקרב

עדות חיים לבה, קשר מפלוגה א' בגדוד 52:

ב-10.30, לאחר שלוש שעות של הפגזה, החלה הסתערות האוייב. בראש נעו טנקים משוריינים וזחלים, שהיו פרושים בשלוש קבוצות ומאחוריהם צעדו שתי פלוגות רגלים....חיילי האוייב עברו עתה על פני השריון והמשיכו בהתקדמות לעבר המשלט, כשהם מסתייעים באש המשוריינים....אך בהגיעם כדי 100-200 מטר מעמדות המגינים, קבלו מכת אש מידי אנשינו ונסוגו אחור בהשאירם אחריהם מספר רב של נפגעים.

(מתוך איילון, א', חטיבת "גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963. עמ' 264-266)

תמונות

משלטי עיבדס | 

אתרי קרבות נוספים במבצע אנ-פאר

חיפוש חדש