בית עפא

אודות הקרב

בית עפא [בית עפה] היה כפר ערבי בחבל לכיש, כשני קילומטרים ממזרח לקיבוץ נגבה. בתחילת מאי הצבא המצרי תפס את הכפר והשתמש בו כחלק במערך ההגנה שייצב בנגב, בניסיון לנתק את הנגב משטח המדינה היהודית. מתום ההפוגה הראשונה הכפר בית עפא הותקף והוטרד פעמיים (ב-9 ביולי במסגרת מבצע אנ פאר, ובליל ה – 12/11).  לאחר בלימת מתקפה מצרית עזה על קיבוץ נגבה החולט ליזום מתקפה על המערך המצרי באזור חתה, בית עפא וקרתיה, בניסיון לפרוץ דרך לנגב. בליל ה-15/14 ביולי הוטל על גדוד 54 בתוספת פלוגה ב' מגדוד 52 לתקוף את בית עפא ולהטריד את חתה. את הכפר איישו באותה עת שתי פלוגות מצריות בליווי נשק מסייע.

הפשיטה על בית עפא הוטלה על פלוגה א', בפיקודו של אשר דרומי, בסיוע רתק מפלוגה ב', שנקראה 'שועלי שמשון'. הכוח יצא למשימה בשעה 22:30 בליל ה-15/14 ביולי. הפלוגה התפצלה ותקפה את הכפר ממערב ומדרום. המתקפה על הכפר הפתיעה את מגניו, שחלקם נפגעו והיתר ברחו. תוך דקות הכפר היה בידי הפלוגה, לאחר ששניים מלוחמי הפלוגה נפגעו. בכפר נמצא שלל רב, ונלקחו שלושה שבויים מצריים. הכוח התארגן להגנה והמתין לבואה של תגבורת מפלוגה ב'.

בשעה 3:30, מבלי שהגיעה תגבורת, החל ירי מרגמות על הכפר, כחלק ממתקפת נגד מצרית. בשלב זה נסוגה אחת ממחלקות הפלוגה. יתר הפלוגה נסוג שעתיים לאחר מכן, על פי התכנון המקורי. במקביל למהלך הנסיגה ובלי תיאום בין הכוחות, כוח הג'יפים של פלוגה ב' נכנס אל תוך הכפר, בעת שהיה כבר בידיים מצריות, נתקל באש ונסוג. בעקבות כך נהרגו שני לוחמים מפלוגה ב'. 

בקרב נפלו שני לוחמים.

מקורות:

איילון, א', חטיבת גבעתי מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963.

ללא שם מחבר, גדוד 54, גבעתי במלחמת העצמאות, תל-אביב, 2004.

נתוני קרב: בית עפא
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע אנ-פאר
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 15 ביולי 1948
שם מקום כיום: מצפון ליד נתן
סוג קרב: פשיטה

תמונות

בית עפא | 

אתרי קרבות נוספים במבצע אנ-פאר

חיפוש חדש