בית דראס

אודות הקרב

בית ד'ראס [כיום מושב גבעתי] היה כפר ערבי על כביש מג'דל [אשקלון] - קסטינה, המצוי כשישה קילומטרים מדרום מזרח לאיסדוד [אשדוד]. בימי המנדט הוקם בסמוך לכפר מנחת מטוסים, מחנה צבאי ובניין משטרה (משטרת באטאני) בריטיים. בתחילת חודש מאי הכפר וסביבתו נתפסו ע"י חטיבת גבעתי במסגרת מבצע 'ברק', לקראת פלישת הצבא המצרי. תושבי הכפר ברחו, ובתיהם פוצצו. בתחילת חודש יוני, כוחות מחטיבת גבעתי הדפו מספר התקפות על הכפר.

במהלך ה – 8 ביולי, עוד במהלך ההפוגה הראשונה, הצבא המצרי שלח כוחות סעודיים וסודניים למתקפה על משלטי צה"ל במישור החוף הדרומי. בתוך כך, הותקפו כוכבה [קאוקבה, כיום כוכב מיכאל], חוליקאת [כיום חלץ], בית ד'ראס וג'וליס [כיום צומת הודיה]. הכפר בית ד'ראס הותקף עם שחר ע"י כוחות סודאניים. במהלך הקרב, התוקפים הצליחו לתפוס את אחת מעמדות ההגנה מדרום לכפר. אולם מגני הכפר, מפלוגתו של שמעון מרגולין מגדוד 53 של חטיבת גבעתי, הצליחו לאחר קרב של כמה שעות להדוף את התוקפים. בהמשך היום הכפר הופגז ע"י המצרים, ובקרבתו הוסעו משוריינים מצרים, שנסוגו באותו הערב מבלי לתקוף את הכפר. בתום הקרב נלקחו בשבי מפקד הפלוגה הסודנית התוקפת וכמה מחייליו. 

בקרב נפלו ארבעה לוחמים.

שמות הנופלים: אשר שפרן, אברהם זוננבליט, אברהם רופא, מנוח בנקוביץ.

מקורות:

איילון, א', חטיבת "גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963.

ללא שם מחבר, גדוד 53 (הפרברים בחטיבת גבעתי במלחמת העצמאות, תל-אביב, 2006.

נתוני קרב: בית דראס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע אנ-פאר
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 08 ביולי 1948
שם מקום כיום: מדרום למושב גבעתי
סוג קרב: הגנה

עדויות מהקרב

עדות מתוך סיכום הפעולות החטיבתי 8.7.48:

מבית דראס מודיעים: עם שחר, תקפה פלוגה סודנית את מתחמי בית דראס. בזכות ההפתעה, הצליחה פלוגת האוייב להשתלט על מוצב כיתתי בדרומו של המתחם. מכת נגד שהונחתה עליה סילקה אותה ממנו...
(מתוך: איילון, א', חטיבת "גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963. עמ' 233)

עדות יצחק נאמן, חייל מגדוד 53 של חטיבת גבעתי, ממגיני בית דראס:

בליל ה-7/8/48 יצאתי לשמירה יחד עם חברי גדעון. .... רגעים מספר לאחר מכן הפנה גדעון את תשומת לבי לקול מוזר שקלטו אזניו....לפתע הבחינו עיני בדמויות אפלות נעות בשטח שהשתרע לפני עמדותינו. היה ברור: האויב הפר את ההפוגה!..... לפתע רעמה הפקודה 'אש' מעברה השני של עמדת שבתאי. ...
(מתוך: איילון, א', חטיבת "גבעתי" מול הפולש המצרי, תל-אביב, 1963. עמ' 234)

תמונות

בית דראס | 

בית דראס | 

אתרי קרבות נוספים במבצע אנ-פאר

חיפוש חדש