כפר סבת

אודות הקרב

כפר סבט [סבת] היה כפר ערבי במרכז הגליל, המצוי כשלושה קילומטרים מדרום מזרח למושבה אילניה [סג'רה], בסמוך לציר התנועה בין סג'רה לטבריה. ב-11 ביוני צבא ההצלה פלש אל הגליל והתבסס בו ערב כניסת ההפוגה (הראשונה) לתוקף. עם תום ההפוגה, צה"ל חשש מפני התקפה של צבא ההצלה על סג'רה, ישוב יהודי מבודד במרכז הגליל, ומחסימת ציר התנועה אל העיר טבריה.

יום לאחר סיום ההפוגה, צה"ל ניסה להגביר את אחיזתו בסג'רה וסביבותיה. בתוך כך, ב - 9 ביולי גדוד 12 של חטיבת גולני תפס משלטים בקרבת המושבה, בהם 'גבעות טורעאן' ו'משלטי המשטרה', מיקש את משלט סירת עג'ול ופשט על כפר סבט. הכפר נתפס ע"י כוח פלוגתי ותושביו גורשו. לאחר תפיסת הכפר כוחות הגדוד התבצרו בו, והפכו אותו לחלק ממערך ההגנה על סג'רה, ובייחוד מפני מתקפה מצפון, מאזור הכפר לוביה. 

מקורות:

כרמל, מ', מערכות צפון, עין-חרוד, 1949.

סלע, א', ""צבא ההצלה" בגליל במלחמת 1948", בתוך מלחמת העצמאות תש"ח – תש"ט, דיון מחודש, תל-אביב, 2004.

עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: כפר סבת
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: גליל תחתון מזרחי
תאריך: 09 ביולי 1948
שם מקום כיום: ממזרח לשדה אילן
סוג קרב: כיבוש

תמונות

כפר סבת | 

אתרי קרבות נוספים בגליל תחתון מזרחי בשלב עשרת הימים

חיפוש חדש