טול-כרם

אודות הקרב

טול כרם הינה עיר ערבית המצויה כ-8 ק"מ ממזרח לכפר יונה. בסוף חודש מאי חיל המשלוח העיראקי פלש למזרח השרון, והפך את העיר לחלק ממערך ההגנה באזור זה. במסגרת מבצע 'יצחק', תוכנן לתקוף את העיר ג'נין ב-2 ביוני. באותו יום נקבע שחטיבת אלכסנדרוני תטריד את המערך העיראקי  המערבי, כפעולות הסחה למאמץ העיקרי באזור ג'נין. בתוך כך נשלחה מחלקה מגדוד 32 לפשוט על מחנה צבאי עיראקי בפאתי העיר.

במהלך הפשיטה התפתח קרב, ובו נהרג מפקד המחלקה גלוזשניידר אריה.

מקורות:

אבן, ד', שנות שירות, תל-אביב, 1973.

ריבלין, ג' וסיני, צ', חטיבת אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1964.

נתוני קרב: טול-כרם
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שרון
תאריך: 02 ביוני 1948
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בשרון בשלב בלימת הפלישה

חיפוש חדש