תל אלדהב

אודות הקרב

נתוני קרב: תל אלדהב
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: כל הארץ
מרחב בארץ: עמק יזרעאל
מתאריך: 23 ביוני 1948
עד תאריך: 28 ביוני 1948
שם מקום כיום: חרבת מדהב ממזרח לצומת מגידו
סוג קרב: התקלות

אתרי קרבות נוספים בקרבות במהלך ההפוגה הראשונה

חיפוש חדש