בית נובא

אודות הקרב

בית נובא [כיום מצפון למבוא חורון] היה כפר ערבי בצפון עמק איילון. הכפר היה חלק ממערך הלגיון הערבי באזור זה. כחלק מההכנות למבצע 'יורם' הוחלט ליזום מספר פעולות הסחה בגזרת הלחימה, לקראת תקיפת מערך הלגיון הערבי בלטרון. התקפות אלו נועדו לדמות מהלך התקפה של לטרון ממערב. בליל ה - 7/6 ביוני כוח מהגדוד הראשון של חטיבת יפתח פשט על הכפרים בית נובא, סלבית ועינבה. הכוח הפושט נתקל בכוח מהלגיון הערבי בסמוך לכפר ונסוג.

פשיטה נוספת על הכפר נערכה בליל ה-9/8, במקביל למאמץ העיקרי של פתיחת הדרך לירושלים בלטרון. בפשיטה זו כוח הפלמ"ח פיצץ מעביר מים ממערב לכפר, ומעביר מים נוסף פוצץ מצפון לכפר עמאוס.  

מקורות

יצחקי, א', לטרון: המערכה על הדרך לירושלים, א', ירושלים, 1982. 

נתוני קרב: בית נובא
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: מבצע יורם
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שפלת יהודה
מתאריך: 06 ביוני 1948
עד תאריך: 09 ביוני 1948
שם מקום כיום: מבוא חורון
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים במבצע יורם

חיפוש חדש