שער הגולן

אודות הקרב

קיבוץ שער הגולן המצוי כשני קילומטרים מדרום לכנרת, היה ישוב ספר עברי, שהוקם בשנת 1937. עם סיום המנדט הבריטי, החלה התקפה משולבת של הצבא הסורי והעיראקי על הגזרה שבין גשר וצמח. מבוקר ה-15 במאי הישובים בגזרה זו הופגזו, והובחנה תנועת אויב רבה. בליל ה – 16/15 במאי, הצבא הסורי פלש לארץ ישראל, קידם בריגדה מאזור אל חמה לעבר תל אל קסר [תל קציר], והפגיז את הישובים מסדה ושער הגולן. ב-16 במאי כוח פלוגתי סורי התקדם לעבר קיבוץ שער הגולן, תקף את מתקן המים הסמוך לו והרג שישה ממגניו.

הכוח הסורי המשיך לעבר הקיבוץ, אך נבלם במרחק כמה מאות מטרים מגדרות הקיבוץ ע"י אש מקלעים ורובים. התוקפים התפזרו ולאחר מכן הקיבוץ הופצץ מהאוויר. בשעות אחר הצהריים החלה מתקפה נוספת, שכללה רכב משוריין וחי"ר. גם מתקפה זו נבלמה בסיוע מחלקה מגדוד 12 של גולני המצוידת בתותח 20 מ"מ. למרות שהמתקפה לא צלחה, הצבא הסורי הצליח להשתלט על המחנה הצבאי הבריטי הנטוש מצפון לקיבוץ. במהלך היום ולמחרת הקיבוץ הופגז באש ארטילרית שהסבה נזק רב לכל הבתים. ב-17 במאי פונו ילדי הקיבוץ. מתקפה סורית נוספת נערכה ב-18 במאי, ובעקבותיה עזבו החברים את הקיבוץ..

 

מקורות

זלמנוביץ', ב' (עורך), קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

ללא שם מחבר, קיבוץ על שני גבולות, הוצאת שער הגולן, 1962.

עציוני, ב', אילן ושלח – דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: שער הגולן
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: עמק הירדן
תאריך: 16 במאי 1948
סוג קרב: הגנה

תמונות

שער הגולן | 

שער הגולן | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת צבא סוריה בעמק הירדן

חיפוש חדש