בנות יעקב (בית המכס העליון)

אודות הקרב

בית המכס העליון, שהוקם ע"י המנדט הצרפתי בסוריה, מצוי בקרבת הגבול המנדטורי של א"י, כשלושה קילומטרים ממזרח למושבה משמר הירדן (המקורית). באמצע מאי 1948, במהלך המתקפה הסורית בעמק הירדן, נראה כי הצבא הסורי מקים באזור בית המכס בסיס אספקה לקראת פלישה למזרח הגליל העליון. בבסיס זה נראו מחנה אוהלים, מצבורי תחמושת, דלק ומזון, גשר לחציית הירדן (במקום גשר בנות יעקב המפוצץ) ורכבים משוריינים.

ב-18 במאי נשלח כוח מהגדוד השלישי של חטיבת יפתח לפגוע בבסיס זה. הכוח צלח את הירדן והתקדם לעבר בית המכס, הוא התגלה בקרבת מחנה האויב והחל בפריצת גדרות המחנה. הכוח הצליח להשתלט על בניין בית המכס, לשרוף את מחנה האוהלים ולהצית את מצבורי הדלק והתחמושת. במהלך הפשיטה נהרגו כעשרה לוחמים סוריים והיתר ברחו. הכוח  לקח בשבי קצין סורי וחזר לבסיסו ללא נפגעים. 

מקורות

גלעד, ז', ספר הפלמ"ח, ב', תל-אביב, 1953.

ללא שם מחבר, יפתח אחוזת המלחמה: סיפורה של חטיבת יפתח פלמח, בת-ים, 1970.

רדאי, א', הגדוד השלישי – סיפורו של 'גדוד הגליל' בחטיבת הפלמ"ח יפתח במלחמת העצמאות, מקווה ישראל, 2014.

נתוני קרב: בנות יעקב (בית המכס העליון)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: אצבע הגליל
תאריך: 18 במאי 1948
שם מקום כיום: צומת בית המכס
סוג קרב: פשיטה

תמונות

בנות יעקב (בית המכס העליון) | 

בנות יעקב (בית המכס העליון) | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת צבא סוריה במשמר הירדן

חיפוש חדש