אלזאויה

אודות הקרב

אל זאויה [כיום כשני קילומטרים מדרום לנאות מרדכי] היה כפר ערבי באצבע הגליל, כ-5 ק"מ מצפון מזרח למשטרת נבי יושע [מצודת כח]. במסגרת מבצע יפתח, במהלך חודש מאי נערכו ניסיונות שונים להבריח אוכלוסייה ערבית מאזור הגליל העליון, לקראת פלישת צבאות ערב ולאחריה. בתוך כך, הכפר אל-זאויה נמצא נטוש ונתפס ע"י כוחות הפלמ"ח בסוף חודש מאי.* הכפר נותר נטוש וחרב.

אלון, י', בתחבולות מלחמה: סוגיות בענייני בטחון, תל-אביב, 1990.

Khalidi, W. (ed) All That Remains: The Palestinian Villages Occupied and Depopulated by Israel in 1948, Institute for Palestine Studies, Washington D.C, 1992.

* על פי חלידי ההתקפה נערכה ב-24 במאי.

נתוני קרב: אלזאויה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: אצבע הגליל
תאריך: 19 במאי 1948
שם מקום כיום: נאות מרדכי
סוג קרב: תפיסה ללא קרב

עדויות מהקרב

עדות יגאל אלון,

מפקד מבצע יפתח:

קראתי אל כמה ממיודעי המוח'תארים במושבות ובקיבוצים והיטלתי על כל אחד מהם לקרוא לאחד מידידיו, אם בשבט בדואי ואם בכפר ערבי, וללחוש לו 'סוד באוזן': "הגיעו כתגבורת כוחות אדירים והם עומדים למחוץ את הערבים בעמק החולה. שמע ממני, הרי אני ידידך – ארוז וצא". וכך, במשך יום אחד פונו מעמק החולה ומן הכפרים משני צידי הכביש הראשי אלפי, ואולי עשרות אלפי ערבים, וזאת מבלי שנורה אף לא כדור אחד, לבד משני מקומות ליד ראש פינה, שאותה צריך היה להפגיז בכמה פגזים... [כדי לקבל אותו אפקט]

(מתוך: אלון, י', בתחבולות מלחמה: סוגיות בענייני בטחון, תל-אביב, 1990. עמ' 20)

אתרי קרבות נוספים בבלימת צבא סוריה במשמר הירדן

חיפוש חדש