אבו ג'בלי (גשר)

אודות הקרב

גשר אבו ג'בלי מעל נהר החצבאני, מצוי כשני קילומטרים מצפון לכפר ע'ג'ר [שכיום חצוי בין לבנון וישראל]. במסגרת מבצע יפתח, נעשה מאמץ לחבל בצירי התנועה בקרבת הגבול, במטרה לעכב את פלישת צבאות ערב לארץ ישראל. הניסיון הראשון מסוג זה נערך ב-15 במאי על גשר 'חרדלה' מעל נהר הליטאני. יומיים לאחר מכן נבחרו שני גשרים נוספים על ציר בניאס מרג' עיון, במטרה לשבש את התנועה מסוריה ללבנון באזור זה. משימה זו הוטלה על שני כוחות מפלוגה ב', בפיקודם של איתמר ארבל וסגן מפקד הגדוד מאיר דרזנר, מהגדוד הראשון של חטיבת יפתח.

הכוח המחלקתי יצא לעבר הגשר בערב ה-17 במאי. במרחק כ-50 מטר מהגשר הכוח נתקל במארב, ושני לוחמים נהרגו. המחלקה נסוגה ללא השלמת המשימה.

מקורות

רדאי, א', הגדוד השלישי – סיפורו של 'גדוד הגליל' בחטיבת הפלמ"ח יפתח במלחמת העצמאות, מקווה ישראל, 2014.

גופנא, ר', יעקובזון, א', ליסק, מ' ובר, ב', מכפר גלעדי למעין ברוך, מקןוה ישראל, 2015.  

נתוני קרב: אבו ג'בלי (גשר)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: דרום לבנון
תאריך: 17 במאי 1948
שם מקום כיום: מצפון למטולה בשטח לבנון
סוג קרב: פשיטה

תמונות

אבו ג'בלי (גשר) | 

אבו ג'בלי (גשר) | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת צבא סוריה במשמר הירדן

חיפוש חדש