קביבה

אודות הקרב

אל קוביבה [כיום השכונות 'רחובות-מערב' ו'כפר גבירול'] היה כפר ערבי בשפלה הדרומית, המצוי כשלושה קילומטרים ממערב למושבה רחובות. במסגרת מבצע 'ברק', בליל ה-19/18 במאי נשלח כוח פלוגתי, בפיקוד נחמיה קדישמן, מגדוד 55 של חטיבת גבעתי להטריד את הכפר באש. הכוח יצא אל הכפר מטירת שלום ב-1:00, הגיע לפאתי הכפר ונקלע לחילופי ירי עם תושביו. הכוח השיב באש לאורך כחצי שעה, ואז החליט לסגת בעקבות זיהוי כלי רכב שהתקרבו מכיוון הכפר יבנה.

פעולה נוספת נקבעה בליל ה - 24/23 במאי, ובה נשלח כוח דו פלוגתי להטריד או לכבוש במידת האפשר את הכפר. הכוח כלל את פלוגה א', בפיקוד יגאל ג'בליוק, מגדוד 55 ופלוגה א', בפיקוד שניאור פבריקנט, מגדוד 52. על פלוגה אחת הוטל לכבוש את הכפר ועל הפלוגה השנייה הוטל להקים חסימה ממערב לכפר ולארוב לתגבורת מכיוון יבנה. פלוגת המארב של פבריקנט החלה להתמקם בשעה 2:00, כשעה לפני כיבוש הכפר המתוכנן, נתגלתה ע"י אנשי הכפר ונכנסה לחילופי אש, שנמשכו כארבע שעות. הפלוגה השנייה החלה לתקוף את הכפר בשעה 2:30, והשתלטה על אחת משכונות הכפר עד השעה 4:00. בשלב זה נגמרה התחמושת, ומשהגיעה תחמושת נוספת קרוב לזמן הזריחה, הוחלט להסיג את הכוחות. פעולה נוספת בה נכבש הכפר, נערכה בליל ה - 27/26 במאי.

מקורות

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

בר-און, מ', 'גבעתי' כמו כולם': קורות גדוד 55 במלחמת העצמאות, ירושלים, 2009.

נתוני קרב: קביבה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 24 במאי 1948
שם מקום כיום: רחובות, שכונת מערב
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

עדות רפאל ורדי,

מפקד גדוד 55 בחטיבת גבעתי:

בכפר הייתה התנגדות קלה בלבד. כ-45 דקות לאחר כיבוש הגבעה הצפונית הודיע לי יגאל, שהחליט לסגת כי אזלה התחמושת. תבעתי ממנו להמשיך במשימה, אך הוא הודיעני שהפלוגה נמצאת כבר במהלך הנסיגה. זכור לי שכעסתי מאד על כך
(מתוך: בר-און, מ', 'גבעתי' כמו כולם': קורות גדוד 55 במלחמת העצמאות, ירושלים, 2009. עמ' 40)

תמונות

קביבה | 

קביבה | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת הצבא המצרי במישור החוף הדרומי, גזרת הציר הפנימי

חיפוש חדש