עראק סוידאן (משטרה)

אודות הקרב

משטרת עיראק סוידאן [כיום מצודת יואב] הינה בניין משטרה בריטי, מדגם 'מצודת טיגארט', בקרבת צומת הכבישים מג'דל – חברון [כיום כביש 35] וג'וליס – עזה. ב-12 במאי בניין המשטרה נתפס ע"י כוח של האחים המוסלמים ובכך איים על צירי התנועה ועל קיבוץ נגבה הסמוך. במהלך מלחמת העצמאות נערכו שמונה התקפות לכיבוש המצודה. הניסיון הראשון מבניהם היה ב-13 במאי ע"י כוח מגדוד 53 של חטיבת גבעתי, ובמהלכו נודע לצה"ל שבניין המשטרה מאויש בכוח אויב.

בליל ה-19/18 במאי נערך ניסיון נוסף לכבוש את המצודה, כשסדר כוחות האויב בה עדיין היה בלתי ידוע לצה"ל. הכוח התוקף כלל פלוגה מגדוד 53 ופלוגה מגדוד 54, כשבפועל הוטל על מחלקה אחת לפרוץ, ויתר הכוחות שימשו לחסימה ורתק. התקפת המשטרה נתקלה בהתנגדות רבה מהמצופה. הכוח הפורץ נתקל במוקשי תאורה ששיבשו את המתקפה, ונסוג לנוכח חילופי האש. בהמשך נסוג גם הכוח החוסם לאחר חילופי אש עם כוח מצרי על כביש מג'דל פלוג'ה. בהתקפה זו בלט חוסר הניסיון של חיילי גבעתי באותה העת עם לחימה ביעד מבוצר, וחוסר הידיעה על סדר כוחות האויב במצודה.   

מקורות: 

אבנרי, א', בשדות פלשת 1948, תל-אביב, 1949.

איילון, א', חטיבת ,,גבעתי" במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1959.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים תש"ח-תש"ט – 1949-1947, תל-אביב, 2018.

 

נתוני קרב: עראק סוידאן (משטרה)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: דרום
מרחב בארץ: מישור החוף הדרומי
תאריך: 19 במאי 1948
שם מקום כיום: מצודת יואב
סוג קרב: כיבוש

עדויות מהקרב

עדות אורי אבנרי,

חייל מגדוד 54 של חטיבת גבעתי

...ההתקפה החלה. אנשי המשטרה מתעוררים. הם יורים רקיטה אחר רקיטה בעצבנות רבה. מקלעים ומק"בים דופקים משני הצדדים, שלהם ושלנו. ממקומנו קשה לעקוב אחר הקרב המשתולל עתה מלוא עוצמתו. מפעם לפעם מתפוצץ משהו ליד המשטרה ובכל פעם נדמה כאילו זה פוצץ את הבנין וכי תפקידינו נסתיים. אולם הקרב נמשך והיריות נמשכות – סימן שמשהו אינו בסדר...
(מתוך: אבנרי, א', בשדות פלשת 1948, תל-אביב, 1949. עמ' 90-86)

תמונות

עראק סוידאן (משטרה) | 

עראק סוידאן (משטרה) | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת הצבא המצרי במישור החוף הדרומי, גזרת הציר הפנימי

חיפוש חדש