מיס אלג'בל

אודות הקרב

נתוני קרב: מיס אלג'בל
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: דרום לבנון
תאריך: 29 במאי 1948
שם מקום כיום: ממערב למנרה בשטח לבנון
סוג קרב: כיבוש זמני

אתרי קרבות נוספים בבלימת הפלישה מלבנון באצבע הגליל

חיפוש חדש