מארון אלראס

אודות הקרב

נתוני קרב: מארון אלראס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: דרום לבנון
תאריך: 16 במאי 1948
שם מקום כיום: מצפון לאביבים בשטח לבנון
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בבלימת הפלישה מלבנון באצבע הגליל

חיפוש חדש