ליטני (גשר)

אודות הקרב

'גשר חרדלה' על נהר הליטאני משמש את אחת הדרכים הראשיות בין לבנון וישראל. ב-15 במאי, עם סיום המנדט הבריטי בארץ ישראל, התקבלו ידיעות מודיעיניות על שיירת רכב צבאית המתאספת בלבנון לקראת פלישה לגליל. באותו ערב נשלחה פלוגה ב', בפיקודו של איתמר ארבל, מהגדוד השלישי של חטיבת יפתח לפוצץ את הגשר, ובכך לעכב את הגעת השיירה.

הפלוגה יצאה ממטולה במסע בשטח ההררי עם כ-600 ק"ג חומר נפץ שחולק בן הלוחמים. בשעה 2:00 הלוחמים הגיעו אל הגשר, פצצו אותו ונסוגו למטולה. במהלך המבצע הלילי נפצע חייל אחד מירי.

לדברי יגאל אלון, מפקד מבצע יפתח,:

"לפנות בוקר דיווחו הטייסים, שנשלחו לסייר את המקום, כי השיירה של האויב 'תקועה' מהצד הצפוני של הנהר. נוכחנו באפקטיביות של פעולה קטנה כזאת, של לא יותר מפיצוץ גשר, כאשר מדובר בחיל פלישה שלא לקח בחשבון אפשרות כזו ולא הכין לעצמו אלטרנטיבה. כך הרווחנו ימים לא מועטים."

למחרת, פלוגה ב' ערכה ניסיונות דומים לפוצץ שני גשרים בסוריה על כביש בניאס - מרג' עיון, כדי לעכב את פלישת הצבא הסורי.

 

מקורות

אלון, י', בתחבולות מלחמה: סוגיות בענייני בטחון, תל-אביב, 1990.

ללא שם מחבר, יפתח אחוזת המלחמה: סיפורה של חטיבת יפתח פלמח, בת-ים, 1970.

סלע, א', ""צבא ההצלה" בגליל במלחמת 1948" בתוך: קדיש, א' (עורך), מלחמת העצמאות תש"ח-תש"ט דיון מחודש (א'). תל-אביב, 2004. עמ' 268-207.

רדאי, א', הגדוד השלישי – סיפורו של 'גדוד הגליל' בחטיבת הפלמ"ח יפתח במלחמת העצמאות, מקווה ישראל, 2014.

נתוני קרב: ליטני (גשר)
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: דרום לבנון
תאריך: 15 במאי 1948
שם מקום כיום: מצפון למטולה בשטח לבנון
סוג קרב: פשיטה

תמונות

ליטני (גשר) | 

ליטני (גשר) | 

אתרי קרבות נוספים בבלימת הפלישה מלבנון באצבע הגליל

חיפוש חדש