חולא

אודות הקרב

נתוני קרב: חולא
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: צפון
מרחב בארץ: דרום לבנון
תאריך: 22 במאי 1948
שם מקום כיום: ממערב למרגליות בשטח לבנון
סוג קרב: פשיטה

אתרי קרבות נוספים בבלימת הפלישה מלבנון באצבע הגליל

חיפוש חדש