מיסכה

אודות הקרב

מיסכה היה כפר ערבי בשרון, כקילומטר ממערב לקיבוץ רמת הכובש, הצמוד לכביש המוביל אל הקיבוץ מכפר סבא. אף שהתקיים קיים קשר טוב יחסית בין הכפר והקיבוץ, בסוף חודש מרץ 1948 נערך יום קרב בין אנשי הקיבוץ לבין הכפר. ב-20 באפריל הכפר הותקף מכיוון מזרח, ונשלחה פלוגה מגדוד 32 של חטיבת אלכסנדרוני לסייע לו. לאחר שהאיום מכיוון מערב הוכרע, הוחלט לעלות על הכפר מיסכה ולסלק את תושביו. לתושבים הותר לקחת את רכושם, וב-21 באפריל הכפר נותר נטוש. באותו יום פוצצו כל בתי הערבים והבארות המצויים במרחק קילומטר וחצי משדות הקיבוץ.

 

מקורות:

ריבלין, ג', חטיבת אלכסנדרוני במלחמת הקוממיות, תל-אביב, 1964.

ריבלין, ג', ימי רמה - פרקי רמת הכובש, תל-אביב, 1964.

נתוני קרב: מיסכה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: שרון
תאריך: 20 באפריל 1948
שם מקום כיום: ממערב לרמת הכובש
סוג קרב: כיבוש

תמונות

מיסכה | 

אתרי קרבות נוספים בשרון ורמות מנשה בשלב נטילת היוזמה

חיפוש חדש