רבדים

אודות הקרב

קיבוץ רבדים [כיום ממערב לקיבוץ ראש צורים] היה אחד מארבעה ישובים יהודיים בגוש עציון, המצוי בלב שטח ערבי מדרום לירושלים. הקיבוץ היה בצפון מערב הגוש. ב-12 במאי נפתחה התקפה ערבית נוספת על גוש עציון במטרה לפתוח לתנועה את כביש חברון ירושלים הסמוך אליו, ששותק בירי מגני הגוש. התוקפים כללו חיילי לגיון ערבי, צבא ההצלה ולוחמים מקומיים מתוגברים במשוריינים, מרגמות ותותחים. במהלך ההתקפה נתפסו רוב המשלטים שהגנו על הגוש, ולמחרת התוקפים כבשו את כפר עציון. מרבית מגניו הוצאו להורג לאחר כניעתם. בצהרי ה-13 במאי, לאחר כיבוש כפר עציון, הלחימה פסקה, והתוקפים הערבים עסקו בהתארגנות ובביזה. בשעה 16:30 חודשה ההפגזה הארטילרית על שלושת יישובי הגוש הנותרים. מפקד הגוש, מרדכי דיקסלר, לחץ על מחוז ירושלים לתווך הפסקת אש וכניעה דרך הצלב האדום, שסוכמה למחרת בבוקר.

בבוקר הכניעה, ה-14 במאי, הקיפו את יישובי הגוש אלפי ערבים מקומיים, לוחמי לגיון, צבא ההצלה ואחרים. הליך הכניעה נמשך שעות ארוכות ובמהלכן מגני הגוש מחד וחיילי לגיון מאידך נאלצו להדוף ערביים מקומיים, ששאפו לבזוז את הישובים ולהרוג את יושביהם. משלחת הצלב האדום הגיעה לרבדים לאחר שנכנעו מגני ח'רבת זכרייה, שהגנה על הקיבוץ מכיוון דרום. הקיבוץ היה הישוב הראשון להיכנע לאחר נפילת כפר עציון, והוא ננטש סמוך לשעה 10:00. במהלך ה-14 במאי ארבעה ממגני הגוש נהרגו לאחר כניעתם במהלך העברת השבויים והפצועים. בנובמבר 1948 חברי הקיבוץ שלא נפלו בשבי, הקימו מחדש את הקיבוץ בשפלה הדרומית. ההתיישבות היהודית בגוש עציון הוקמה מחדש בספטמבר 1967.  

 

מקורות:

גל-גלנדאור, ש', גוש עציון במלחמת העצמאות: 27.11.1947-14.5.1948 ט"ז כסלו – ה' אייר תש"ח, הוצאת המחבר, 2008.

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: קרבות ירושלים במלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

קנוהל, ד' (עורך), גוש עציון במלחמתו, ירושלים, 1957.

נתוני קרב: רבדים
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: הרי יהודה
תאריך: 14 במאי 1948
שם מקום כיום: ראש צורים
סוג קרב: הגנה

עדויות מהקרב

תמר,

חברת רבדים כותבת ממחנה השבויים הירדני על הימים האחרונים בקיבוץ:

[...] משלט אחרי משלט הותקפו, הופצצו ונכבשו על ידי טנקים ותותחים אשר עלו על שדותינו והרסו [...] את כל מה שהיה בו שמץ של תרבות, של יצירה [...] החיים במשק נמשכו גם תחת מטר היריות ואש הצלפים הבלתי פוסקת [...] ונזכרת אני באותה תמונה, איך עברנו בתעלות והסתתרנו מאחורי הצריפים- בדרכנו לרפת לחליבה, ללול ואפילו [...] להפריד את החלב או לכבס את הסינרים [...]היה זה מזעזע לראות כיצד השתדלנו לשמור על השגרה, על היומיומי הרגיל, כאילו לא קרה דבר [...]
(מתוך: נאור, מ' [עורך]. גוש-עציון מראשיתו עד תש"ח, עמ' 119-118)

תמונות

רבדים | 

רבדים | 

אתרי קרבות נוספים בקרבות נפילת גוש עציון

חיפוש חדש