גוש עציון, משואות-יצחק

אודות הקרב

קיבוץ משואות יצחק [חורבות הישוב כיום מצויים בסמוך לבת עין] היה אחד מארבעה ישובים יהודיים בגוש עציון, המצוי בלב שטח ערבי מדרום לירושלים. הקיבוץ היה במערב הגוש. ב-12 במאי נפתחה התקפה ערבית נוספת על גוש עציון במטרה לפתוח לתנועה את כביש חברון ירושלים הסמוך אליו, ששותק בירי מגני הגוש. התוקפים כללו חיילי לגיון ערבי, צבא ההצלה ולוחמים מקומיים מתוגברים במשוריינים, מרגמות ותותחים. במהלך ההתקפה נתפסו רוב המשלטים שהגנו על הגוש, ולמחרת התוקפים כבשו את כפר עציון. מרבית מגניו הוצאו להורג לאחר כניעתם.

 

בצהרי ה-13 במאי, לאחר כיבוש כפר עציון, הלחימה פסקה, והתוקפים הערבים עסקו בהתארגנות ובביזה. בשעה 16:30 חודשה ההפגזה הארטילרית על שלושת יישובי הגוש הנותרים. מפקד הגוש, מרדכי דיקסלר, לחץ על מחוז ירושלים לתווך הפסקת אש וכניעה דרך הצלב האדום, שסוכמה למחרת בבוקר.  בבוקר הכניעה הקיפו את יישובי הגוש אלפי ערבים מקומיים, לוחמי לגיון ואחרים. הליך הכניעה נמשך שעות ארוכות ובמהלכן מגני הגוש מחד וחיילי לגיון מאידך נאלצו להדוף לוחמים מקומיים, שרצו לבזוז את הישובים ולהרוג את המגנים. אנשי משואות יצחק היו האחרונים להיכנע. בשעה 19:00 הגיעו לקיבוץ משלחת של הלגיון ללא נציגי צלב אדום, וקיבלו את כניעת הקיבוץ. עד השעה 20:00 משואות יצחק, שהיה האחרון להיכנע בגוש עציון, ננטש ולאחר מכן נחרב. במהלך ה-14 במאי ארבעה ממגני הגוש נהרגו לאחר כניעתם במהלך העברת השבויים והפצועים. בשנת 1949 הקיבוץ הוקם מחדש במישור החוף הדרומי על חורבות הכפר הערבי סאופיר. ההתיישבות היהודית בגוש עציון הוקמה מחדש בספטמבר 1967.   

 

מקורות:

גל-גלנדאור, ש', גוש עציון במלחמת העצמאות: 27.11.1947-14.5.1948 ט"ז כסלו – ה' אייר תש"ח, הוצאת המחבר, 2008.

לוי (לויצה), י', תשעה קבין: קרבות ירושלים במלחמת העצמאות, תל-אביב, 1986.

קנוהל, ד' (עורך), גוש עציון במלחמתו, ירושלים, 1957.

נתוני קרב: גוש עציון, משואות-יצחק
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
חזית: מרכז
מרחב בארץ: הרי יהודה
תאריך: 14 במאי 1948
שם מקום כיום: מצפון לכפר עציון
סוג קרב: הגנה

תמונות

גוש עציון, משואות-יצחק | 

אתרי קרבות נוספים בקרבות נפילת גוש עציון

חיפוש חדש