תל אל אסמר

אודות הקרב

תל אל אסמר [כיום גבעת אשמר] הייתה משלט המצוי כשלושה קילומטרים מדרום מערב לקיבוץ משמר העמק. בליל ה-9/8 התארגן כוח באזור ג'וערה, שכלל שתי פלוגות מהגדוד הראשון, כוח מגדוד 22 של חטיבת כרמלי ופלוגת מ"כים של חטיבת גולני לתפיסת משלטים מדרום למשמר העמק. פלוגה ב' מהגדוד הראשון ופלוגה נוספת תפסו את נ.ג. 286 ואת ח'רבת בית א-ראס, וכוח הפלמ"ח התבצר במשלט תל אל אסמר.

 

למחרת נערכה על המשלט התקפת נגד, שכללה הפגזת מרגמות, והסבה לכוח במשלט פצועים והרוגים. בשעות הערב המתקפה שקטה, והכוח שהוצב בגבעה הוחלף בכוח אחר מחטיבת כרמלי. 

 

מקורות

אורן, א', "הדיפת צבא ההצלה ממשמר העמק", בתוך: מערכות 295-294, תל-אביב, 1984. עמ' 120-84.

אזוב, ע', משמר העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח, אור-יהודה, 2013.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד העמק ממטולה עד הנגב, הוצאת קבוצת חברי הגדוד הראשון- פלמ"ח, 2008.

עציוני, ב', אילן ושלח: דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: תל אל אסמר
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: קרבות משמר העמק
חזית: צפון
מרחב בארץ: רמות מנשה
מתאריך: 08 באפריל 1948
עד תאריך: 09 באפריל 1948
שם מקום כיום: גבעת אשמר
סוג קרב: הגנה

אתרי קרבות נוספים בקרבות משמר העמק

חיפוש חדש