ח'רבת בית א-ראס

אודות הקרב

ח'רבת בית א-ראס [כיום חרבת בית-ראש] היתה משלט המצוי כשלושה קילומטרים מדרום מזרח לקיבוץ משמר העמק. אזור זה שימש את צבא ההצלה בתחילת אפריל, ושימש כנקודת שליטה טובה לכיוון צפון ומזרח.

 

בליל ה-9/8 התארגן כוח באזור ג'וערה, שכלל שתי פלוגות מהגדוד הראשון, כוח מגדוד 22 של חטיבת כרמלי ופלוגת מ"כים של חטיבת גולני לתפיסת משלטים מדרום למשמר העמק. פלוגה ב' מהגדוד הראשון ופלוגה נוספת תפסו את נ.ג. 286 ואת ח'רבת בית א-ראס [כיום חרבת בית-ראש], מדרום מזרח לקיבוץ משמר העמק, לאחר התנגדות קלה. ההשתלטות על יעדים אלו נוצלה לתפיסת תל אל אסמר הסמוך. למחרת נערכה התקפת נגד על התל שכשלה, וכוח פלמ"ח יצא ממנו להרוס גשר על כביש לג'ון [מגידו] – מנסי [כיום עיינות ניסנית].

 

מקורות

אורן, א', "הדיפת צבא ההצלה ממשמר העמק", בתוך: מערכות 295-294, תל-אביב, 1984. עמ' 120-84.

אזוב, ע', משמר העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח, אור-יהודה, 2013.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד העמק ממטולה עד הנגב, הוצאת קבוצת חברי הגדוד הראשון- פלמ"ח, 2008.

עציוני, ב', אילן ושלח: דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: ח'רבת בית א-ראס
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: קרבות משמר העמק
חזית: צפון
מרחב בארץ: רמות מנשה
תאריך: 09 באפריל 1948
שם מקום כיום: יער משמר העמק
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים בקרבות משמר העמק

חיפוש חדש