אבו שושה

אודות הקרב

אבו שושה [כיום תל-שוש] היה כפר ערבי קטן, המצוי כ-500 מטר מצפון לקיבוץ משמר העמק. בתחילת אפריל 1948 התבסס בכפר כוח מצבא ההצלה, וב-4 באפריל הטריד באש את קיבוץ משמר העמק במסגרת מתקפה כושלת שערך על הקיבוץ. בליל ה-9/8 נכבשו מספר משלטים מדרום לקיבוץ, ולמחרת בבוקר נשלח כוח מחלקתי מחטיבת כרמלי כדי להשתלט על הכפר אבו שושה. הכוח פשט על הכפר, פוצץ את בתיו ונסוג.

בליל ה-12/11 כוח פלמ"ח  מהגדוד הראשון פשט פעם נוספת על הכפר והתבסס בו - תפיסתו אפשרה לפתוח ולאבטח את התנועה על כביש משמר העמק – הזורע – חיפה.

 

מקורות

אורן, א', "הדיפת צבא ההצלה ממשמר העמק", בתוך: מערכות 295-294, תל-אביב, 1984. עמ' 120-84.

אזוב, ע', משמר העמק לא תיפול! נקודת מפנה בתש"ח, אור-יהודה, 2013.

זלמנוביץ', ב', קרבות מלחמת העצמאות: מפות ומבצעים, תל-אביב, 2018.

עופר, ז' ועופר, ת', הגדוד הראשון: גדוד העמק ממטולה עד הנגב, הוצאת קבוצת חברי הגדוד הראשון- פלמ"ח, 2008.

עציוני, ב', אילן ושלח: דרך הקרבות של חטיבת גולני, תל-אביב, 1959.

נתוני קרב: אבו שושה
קרב במסגרת: מלחמת העצמאות
כחלק ממבצע: קרבות משמר העמק
חזית: צפון
מרחב בארץ: רמות מנשה
מתאריך: 09 באפריל 1948
עד תאריך: 12 באפריל 1948
שם מקום כיום: מצפון למשמר העמק
סוג קרב: כיבוש

אתרי קרבות נוספים בקרבות משמר העמק

חיפוש חדש